"Příspěvek na výkon státní správy od roku 2008 nebyl valorizován, takže naše stanovisko bude pozitivní," uvedl Babiš. "Poprvé za x let dojde k valorizaci nejen o výši inflace, ale až o jedno procento," řekl Lukl. Oba se zároveň dohodli na tom, že pokud obce budou vykonávat za stát nějakou další agendu, bude jim to stát finančně kompenzovat.

Náměstkyně pro veřejnou správu ministra vnitra Jana Vildumetzová uvedla, že pro rok 2016 by mohlo jít o 120 milionů Kč pro obce a 20 milionů pro kraje.

Hlavním tématem jednání bylo rozpočtové určení daní, podle kterého se rozdělují výnosy ze sdílených daní. Expertní pracovní skupina se bude mimo jiné zabývat motivačními prvky pro města a obce, aby podpořily lepší výběr daní. Řešit bude i samotné rozdělení výnosů, příspěvek na přenesenou působnost a další témata, které se týkají financování územních samospráv.

"Shodli jsme se, že pokud stát bude předávat obcím nějaké povinnosti, aby je za stát vykonávaly, že za těmito povinnostmi půjde i adekvátní finanční náhrada," uvedl Lukl. Výše příspěvku by se podle něj měla řídit tím, kolik práce obec za stát odvede, ne paušálem.

Státní rozpočet

"Na novém modelu rozdělení RUD by měla existovat širší politická shoda, aby se předešlo neustálým změnám, které nepřispívají ke stabilitě hospodaření žádného rozpočtu," uvedl Babiš. Rozpočet má deficit, stále je třeba velký problém s vratkami zadržené DPH. Postupně se ale situace srovnává. I proto MF podle něj analyzuje možnost motivačních prvků pro samosprávy na podporu výběru daní.

Babiš upozornil na to, že výběr DPH vykazuje meziroční růst již čtvrtý měsíc po sobě. Meziroční propad příjmu se podle něj ve třetím čtvrtletí vyrovná a za celý rok očekává meziroční nárůst inkasa sdílených daní o pět miliard Kč. "Požadavky obcí na zvýšení RUD vnímám, ale se změnou nepočítám, prostor pro zvýšení nevidím," podotkl.

Připomněl také, že požadavky ministerstev v rozpočtu na příští rok překračují plánované výdaje o 55 miliard Kč. "Snažím se hledat další zdroje, uděláme revizi státních firem, jestli tam není možné čerpat víc dividend bez toho, abychom tyto podniky ohrozili," poznamenal.

Kontroly

Dalším tématem jednání byly kontroly. Lukl uvedl, že je zájem svazu stejný jako MF, aby se odstranila duplicita, často multiplicita kontrol. Města a obce proto podporují nový zákon o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě z dílny MF, který nadbytečné kontroly ruší, a snižuje tak administrativní zátěž samospráv.

Svaz měst a obcí požadoval zvýšení podílu z vybrané daně z přidané hodnoty pro obce na 23,58 procenta domluvených před důchodovou reformou nebo alespoň na 21,4 procenta, jak to podpořil sněmovní výbor pro veřejnou správu. Vládní novela projednávaná nyní ve Sněmovně přitom podíl z DPH určený obcím nezvyšuje. Obce v současnosti z celkového výnosu DPH dostávají 20,83 procenta. Podle opoziční ODS by se podíl obcí měl zvýšit ve dvou krocích až na 22,53 procenta.