„Jen díky velkým vodním nádržím jsme loni v létě dokázali zajistit dostatek pitné vody pro obyvatele. Hladiny některých nádrží se ale dostaly na historická minima. Nyní už je stav ve většině z nich takový, že dokážeme v případě opakování extrémního sucha zajistit dost vody nejen pro zásobování obyvatel, ale i průmyslových podniků či chlazení elektráren,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Ve většině významných vodních nádrží je v současnosti zaplněno kolem 80 procent zásobního prostoru. V případě, že meteorologové budou předpovídat rychlé tání sněhu, jsou vodohospodáři připraveni okamžitě snížit hladinu tak, aby zabránili povodním.

„Najít rovnováhu mezi retenční a protipovodňovou funkcí přehrad je náročný úkol, ke kterému jednotlivá Povodí využívají propracované předpovědní modely. Naší snahou je být vždy připraveni na obě varianty – povodně i nedostatek sucha,“ uvedl ministr Toman.

Přehrady zachytí jen část vody z tajícího sněhu

Dle aktuálních údajů Českého hydrometeorologického ústavu je v ČR zásoba vody ve sněhové pokrývce zhruba 2,87 miliard metrů krychlových (k 28. 1. 2019), což představuje v průměru zhruba 36,4 mm (36,4 litrů na jeden metr čtvereční).

Pokud bude sníh tát obvyklým způsobem, tak se 30 procent odpaří a dalších 30 procent vsákne do půdy. Zbývajících 30-40 procent odteče a zčásti se zachytí do přehradních nádrží, pokud na vodních tocích existují.

Aktuální naplněnost vybraných vodních nádrží

Vodní nádrž / vodní tok Objem zásobního prostoru (miliony metrů krychlových) 11/2018 (procenta) 4.2.2019 (procenta)
Vranov / Dyje 111,51 44,1 79,9
Šance / Ostravice 40,51 54,2 60,3
Švihov / Želivka 246,07 81,8 84,5
Dalešice / Jihlava 122,19 58,5 77,9
Nové Mlýny (Dolní nádrž) / Dyje 81,84 62,3 101,3
Slezská Harta / Moravice 186,2 86,6 85,1
Nechranice / Ohře 233,22 65,0 82,6
Lipno I / Vltava 252,99 67,8 79,7
Orlík / Vltava 343,08 60,5 70,7
Slapy / Vltava 200,5 84,7 80,4

* naplněnost vůči zásobnímu prostoru, voda přesahuje do retenčního prostoru