„Poptávka firem po nových pracovnících kontinuálně poroste. Projeví se to v klesající nezaměstnanosti, rostoucích platech, ale také v problémech firem při hledání vhodných zaměstnanců," uvedl generální ředitel personálně-poradenské společnosti McROY Group Luboš Sirota. Hlavně výroba a zpracovatelský průmysl budou potřebovat dostatek pracovníků. Firmy již letos pociťují nedostatek kvalifikované, ale i nekvalifikované pracovní síly, a tento trend se promítne i do roku 2016, dodal.

„Rozvoj a růst české ekonomiky, nové velké investiční projekty, ať už ve výrobě, v IT či ve sdílených podnikových službách, stejně jako klesající nezaměstnanost naznačují, že příští rok nebude na trhu práce zrovna jednoduchý," doplnil generální ředitel personální agentury Grafton Recruitment Jon Hilll. Nepůjde přitom o problém najít zaměstnání, ale o velkou konkurenci mezi firmami a jejich boj o zaměstnance.

„Obchodní cyklus výrobků a služeb se zrychluje (především vlivem technologií) a nestabilní ekonomické cykly ztěžují plánování byznysu. Je tedy nutná pružnost ve strategii a operativě, tedy i flexibilní strategie lidských zdrojů. Firmy nám stále více říkají, že právě toto je nejtíživější výzva, jakou v byznysu mají," upozornil šéf marketingu ManpowerGroup Jiří Halbrštát.

Na pracovní inzeráty bude podle něj firmám reagovat o polovinu méně lidí než nyní, když dnes je to polovina ve srovnání s lednem 2015. Budou muset rychle zvyšovat platy a nabízet lepší benefity a investice do vzdělání a rozvoje zaměstnanců. Jen pětina všech lidí aktivně hledá novou práci. Úspěšná bude ta firma, která dokáže oslovit a přesvědčit lidi, kteří aktivně práci nehledají, ale jsou ochotni poslechnout si jinou nabídku. „Lidé nebudou, takže firmy si budou více najímat odborné práce od subdodavatelů a zároveň budou muset dělat nábor v zahraničí," podotkl Halbrštát.

Podle odhadů Grafton Recruitment se prohloubí nedostatek kvalifikovaných pracovních sil především v IT, ve strojírenství pak nebude dostatek ani pracovníků bez kvalifikace. Dostupné údaje ukazují na to, že rok 2016 se ponese ve znamení nedostatku nejen vysokoškolsky vzdělaných lidí technického zaměření, ale i nekvalifikované pracovní síly, protože nezaměstnanost bude klesat dál, dodal Hill.

Zahraniční pracovníci

Již nyní v Česku roste podle Siroty zájem firem o pracovníky ze zahraničí (například na pozice svářečů), ale i do logistiky a výroby. Tento trend se objevil už v roce 2007 a 2008 před začátkem hospodářské krize. Při předpokládané úrovni nezaměstnanosti okolo pěti procent nebude možné volná místa obsadit českými zaměstnanci, a firmy tedy budou nuceny tento výpadek řešit jinými způsoby.

V roce 2016 stoupnou mzdy. Růst nicméně bude jen pozvolný i vzhledem k tomu, že platy a tím také cena pracovní síly jsou jedním z důvodů růstu ekonomiky a o tuto výhodu firmy nebudou chtít přijít. Stát přispěje od ledna k nárůstu mezd zvýšením minimální mzdy o 700 Kč na 9900 Kč. „Očekáváme, že pokud nedojde k zásadnějším změnám v externím prostředí, růst trhu práce by měl pokračovat také v období po roce 2016, ale už mírnějším tempem," odhadl Sirota.