Investovat lze i v malých částkách, vždyť různé společnosti nabízejí slitky již od váhy jednoho gramu. Doporučujeme rozložit nákup do delšího časového období, aby se případné výkyvy vzájemně vykryly. Nakupovat tedy menší množství, ale častěji.

Důležitou součástí nákupu investičních drahých kovů je výběr prodejce. Obzvláště při prvním nákupu je důležité vybrat si spolehlivého partnera, na nějž se lze s důvěrou obrátit i příště, třeba v době, kdy zájemce potřebuje investici přeměnit opět na peníze.

- Vyberte si renomovanou společnost s jistou historií, zkušenostmi v oboru a finančním zázemím, které zaručí dostatečnou likviditu při zpětném prodeji slitků. Výhodou je, když prodej investičních kovů není hlavní činností společnosti a drahé kovy zpracovává i jiným způsobem. To je přínosem především u výkupu, protože v případě velkého zájmu o likviditu drahých kovů vybraný prodejce nemá problém uplatnit tyto kovy ve své výrobě.

- Prodávající společnost by měla být přímo napojena na rafinérii, což si lze ověřit přímo na webových stránkách rafinérie. Důležité je to proto, aby v řetězci bylo co nejméně článků.

- Společnost by měla prodávat pouze investiční zlato prokázaného původu a kvality.

- Dodavatel by měl expedovat zlato co nejdříve po úhradě. Zákazník by se měl vyvarovat další objednávky, dokud neobdrží dříve objednané zboží.

- Prodejce by měl nabízet i menší slitky pro drobné střadatele. To je bezpečnější než dlouhodobější a postupné spoření, kde například hrozí, že prodávající firma skončí činnost dříve, než investor dosáhne cílové částky.

- Pokud se investor rozhodne ponechat zlato v trezoru prodávající společnosti, měl by k němu mít přístup. Může se tak ujistit, že zlato vlastní opravdu fyzicky, a ne pouze virtuálně. Jednou za čas by se měl osobně přesvědčit, že kov je v pořádku.

LIBOR KŘAPKA
Autor je manažerem investičních drahých kovů ve společnosti Safina.