Na úterním jednání u Krajského soudu v Brně přijali věřitelé Kordárny reorganizační plán vypracovaný managementem společnosti. Jejich souhlas byl nutný.

„Znamená to, že po nabytí účinnosti plánu převezme nová společnost Kordárna Plus zejména výrobní aktiva společnosti Kordárna,“ komentoval úspěšný průběh řízení generální ředitel společnosti Kordárna Radim Valas. „Sto procent akcií společnosti Kordárna Plus koupí vítěz nedávného výběrového řízení tuzemská investiční společnost Cefeus Capital. To by se mělo stát nejpozději během měsíce po nabytí účinnosti reorganizačního plánu,“ doplnil Valas.

Změny, kterými musí firma projít, by měly být hotové do konce letoška.

Plán počítá s tím, že peníze na zaplacení pohledávek věřitelů se získájí prodejem všech akcií nově založené společnosti Kordárna Plus.

„A také prodejem ostatních aktiv, jakými jsou například podíl v polské dceřiné společnosti Bonitex nebo bytový fond,“ doplnil v tiskové zprávě společnosti její mediální zástupce Karel Samec.

Vedení Kordárny odhaduje, že tímto prodejem získá více než osm set dvacet milionů korun.

Narozdíl od konkurzu, který by uspokojil věřitele jen částečně, umožní zmíněný postup mnohem vyšší výnosy.

„Věřitelé budou uspokojeni ve větší míře, než kdyby společnost skončila v konkursu.“ upozornil Petr Smutný, partner poradenské společnosti Pricewaterhou­seCoopers, která Kordárnu restrukturalizací provedla.

„Nesmírně důležité ale je, že i přes dopad hospodářské krize firma díky provedení četných opatření v rámci reorganizace zachovala provoz. Plnila veškeré závazky vůči obchodním partnerům a udržela zaměstnanost v regionu s omezenými pracovními příležitostmi,“ uvedl Smutný.

Podle něj je insolvenční řízení celkem pěti společností skupiny KORD největším a nejsložitějším koncernovým přeshraničním insolvenčním řízením v regionu střední Evropy.

Kordárná v současnosti zaměstnává tři sta sedmdesát lidí. Insolvenční soud na ni vyhlásil úpadek společnosti loni 14. května. V srpnu věřitelé schválili řešení úpadku formou reorganizace.

„Na základě dnes přijatého plánu se počítá s ukončením reorganizace do konce roku 2010, přičemž po ukončení prodeje zbytkových aktiv vstoupí Kordárna do likvidace,“ uzavřel Samec.