Po vstupu úpravy v platnost na začátku příštího roku začne běžet tříletá lhůta na zavedení chytrých tachografů na trh. Během dalších 15 let by pak měla být těmito zařízeními vybavena všechna nákladní auta nad 7,5 tuny. „Sníží se tak možnost nezákonným způsobem manipulovat s těmito přístroji a přispěje to k dodržování přestávek v jízdě, což zvýší bezpečnost dopravy," přivítal opatření evropský komisař pro dopravu Siim Kallas.

„Nejen pro české řidiče, ale i pro kontrolní orgány to bude znamenat zprůhlednění a možná také zjednodušení celého procesu kontroly. Budou on-line vědět, jak na tom jsou, co se týče pravidel doby řízení a odpočinku," řekla členka dopravního výboru Evropského parlamentu Olga Sehnalová (ČSSD). Odporu ze strany dopravců se neobává, neboť nařízení jim poskytuje dlouhé přechodné období na jeho realizaci.

Investice do vybavení

Česká republika a ostatní členské státy budou podle Sehnalové muset investovat prostředky do vybavení svých kontrolních institucí, aby byly schopné vozidla dálkově prověřovat. „Ať chceme, nebo nechceme, technologie jdou kupředu a v dlouhodobém horizontu to sníží náklady a i pro firmy to bude mnohem pohodlnější," domnívá se sociálnědemokra­tická europoslankyně.

Možnost kontrolovat na dálku tachografy nové generace nebude nicméně znamenat automatické sankce při zjištění porušení předpisů. Případnému postihu také nemají být vystaveni řidiči, ale jejich zaměstnavatelé. Povinnost mít instalovaný inteligentní tachograf se navíc nebude vztahovat například na řemeslníky, pro něž řízení není hlavní činností, v okruhu 100 kilometrů od místa jejich působení, ale jen na řidiče z povolání.

Nad tímto faktem se však pozastavila rakouská europoslankyně za Zelené Eva Lichtenbergerová, podle níž hrozí zneužívání této výjimky. „V budoucnu tady pravděpodobně už nikdo nebude profesionálním řidičem, všichni budou řemeslníci, kteří náhodou jedou nákladním vozidlem," obává se. Sehnalová připustila, že každá výjimka představuje riziko, tuto obavu ale považuje za přehnanou.

Velký bratr

Nezávislá poslankyně Patricia van der Kammenová z Nizozemska zase vidí hlavní problém v možnosti dálkového sledování řidičů. „Velký bratr je bude mít neustále na očích, což znamená zásah do soukromí řidiče," odmítla tuto inovaci.

Zpravodajka návrhu Silvia-Adriana Tsicauová ze sociálnědemokra­tické frakce (S&D) ale kritiky ubezpečila, že systém bude automaticky zaznamenávat jen místo pohybu na začátku a na konci pracovní doby a po překročení třech hodin nepřetržité jízdy.

Na evropských silnicích se v současnosti využívají dva druhy tachografů – starší analogové a novější digitální, které jsou v EU od roku 2006 povinné u nových vozů. Řidič nákladního auta může jet bez přestávky maximálně 4,5 hodiny a pak si musí nejméně 45 minut odpočinout. Denně může řídit nanejvýš devět hodin a nejméně 11 hodin musí odpočívat.