Zhruba dvě třetiny zaměstnanců však mají nižší příjem, než činí průměrná mzda.

„Z pohledu finanční situace domácností je reprezentativnější mediánová mzda, která byla v loňském roce o více než 4000 nižší než průměr. Znamená to, že polovina zaměstnanců ve svém zaměstnání vydělávala méně než 21.000 korun hrubého měsíčně," upozornil analytik ČSOB Petr Dufek.

„Nepříznivý mzdový vývoj je odrazem jednak nepříznivé vnější ekonomické situace a také úsporných opatření české vlády, která zvyšováním DPH tlumí růst reálných mezd," uvedl analytik Raiffeisenbank Václav Franče.

Spotřebitelské ceny se za první tři měsíce zvýšily o 3,7 procenta. Objem mezd vzrostl o 3,2 procenta. Reálný pokles mezd kvůli relativně vysoké inflaci tak lze podle analytiků očekávat i ve zbytku letošního roku.

Na růstu nominální mzdy se podle statistiků značně podílel zvyšující se podíl mimořádných, nepravidelných odměn a prémií. „Lze předpokládat, že tyto nadtarifní složky nebyly vypláceny všem, a proto nedošlo k nárůstu mezd u všech zaměstnaneckých skupin stejně," dodal ČSÚ.

Druhým pozoruhodným faktem je podle ČSÚ zvyšující se podíl placené neodpracované doby. Tento nárůst nasvědčuje tomu, že zaměstnanci v průběhu kratší nemoci čerpají dovolenou. „Tento trend ovlivňuje úroveň průměrné mzdy, protože náhrada za dovolenou je placena průměrem předchozího období, zatímco za první tři dny nemoci nedostává zaměstnanec žádnou náhradu a potom čerpá nemocenskou," dodal úřad.

V podnikatelské sféře se průměrná mzda v prvním čtvrtletí zvýšila meziročně nominálně o 3,6 procenta a reálně poklesla o desetinu procenta. V nepodnikatelské sféře se nominálně zvýšila o 3,5 procenta a reálně klesla o 0,2 procenta. Proti předchozímu čtvrtletí vzrostla průměrná mzda po očištění od sezonních vlivů o 0,8 procenta.

Počet zaměstnanců se v prvním čtvrtletí meziročně snížil o 0,4 procenta. Největší pokles statistici zaznamenali ve stavebnictví, a to o čtyři procenta. Ve veřejné správě a obraně a v kulturních, zábavních a rekreačních činnostech jejich počet klesl shodně o 2,8 procenta. Výrazný růst zaměstnanců, o 7,7 procenta, naopak podle statistiků zaznamenala oblast nemovitostí.