„Firmy očekávají mírné zlepšení makroprostředí a zlepšení svých výsledků," uvedl hlavní organizátor ekonomického výzkumu David Kaprál. Podle něho je pozitivní, že vlastníci očekávají spíše dlouhodobou stabilitu, rozvoj firmy nebo růst její hodnoty. Naopak čistě krátkodobé výsledky požaduje menšina vlastníků, dodal.

Nárůst hospodářského výsledku očekávají téměř tři pětiny oslovených firem, což je proti loňskému roku mírné zlepšení. Více než polovina respondentů očekává růst HDP. To je ve srovnání s minulým rokem téměř dvojnásobné zvýšení. Se stagnací počítá 17 procent respondentů a s průměrným poklesem HDP dokonce jen tři procenta. S inflací ve svých scénářích počítají tři čtvrtiny dotazovaných firem, z toho většina do tří procent ročně.

Největší potenciál pro zvýšení své výkonnosti vidí respondenti v oblasti marketingu a prodeje, rozvoje lidských zdrojů a úrovni strategického řízení. Nejmenší potenciál naopak vidí firmy v oblasti investic, finančního řízení a snižování nákladů, upozornil Jiří Slezák, spoluzakladatel Spolku absolventů MBA a platformy Kupredu.cz, které výzkum každoročně organizují.