Nejčastější formou zajištění je tzv. třetí pilíř, který volí 53 procent lidí. Populární jsou i spořicí účty a termínované vklady, které využívá 35 procent lidí. Desetina lidí považuje za vhodnou formu zajištění na stáří investování do vzdělání vlastních dětí.

Na 16 procent účastníků třetího pilíře netuší, jaká výše příspěvku jim přinese největší výnos. Více v problematice tápou ženy (21 procent) než muži (12 procent). Výzkum také ukázal na to, že skoro každý druhý účastník třetího pilíře nerozumí rozdílu mezi transformovaným a účastnickým fondem.

Z lidí, kteří si na stáří nespoří, udává 44 procent, že jim ve spoření brání špatná finanční situace, tedy že jim výdělek neumožňuje odkládání části výplaty na tento účel. Toho, že se úspory nějakým způsobem ‚vytratí', se bojí 28,5 procenta lidí. Obava spojená s nestabilitou systému a nejistou budoucností zaznívala nejčastěji jako odpověď u otevřené otázky, kde měli respondenti popsat největší slabinu třetího pilíře.

Do penzijního připojištění se státním příspěvkem se spoří od roku 1994

Často také lidé zmiňovali to, že se nejspíš penze stejně nedožijí nebo že jim peníze znehodnotí inflace. Pokud měli dotazovaní naopak svými slovy popsat největší výhodu třetího pilíře, jmenovali nejčastěji státní příspěvek a možnost příspěvku zaměstnavatele.

U lidí, kteří mají na stáří připravený finanční plán, udává skoro 60 procent, že si ho nachystali sami. Zhruba 36 procent procent lidí využilo služby profesionála, nejčastěji finančního poradce. Necelých pět procent lidí si nechalo poradit od blízké osoby.

Jen 27,5 procenta lidí si myslí, že současná výše státních důchodů je dostatečná pro pokrytí jejich potřeb. Tento celorepublikový průměr se značně liší mezi jednotlivými regiony. Zatímco v sídlech mezi 1000 a 2000 obyvateli si 39 procent respondentů myslí, že se dnes z důchodu dá vyžít, u měst nad 100.000 lidí sdílí stejný názor jen něco přes 15 procent dotázaných.

Do penzijního připojištění se státním příspěvkem, tedy do třetího pilíře, je možné spořit od roku 1994. Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření v účastnických fondech. Počet klientů v již uzavřených transformovaných tak postupně klesá.