Minulý týden ČEZ v Temelíně oznámil prodloužení odstávky prvního bloku a zároveň zrušení odstávky druhého bloku, aniž by se změny dotkly dodávek elektřiny. Důvodem byla stabilizace provozních parametrů turbíny druhého bloku.

Během čtyř posledních dnů projel dálkově ovládaný zavážecí stroj trasu mezi bazénem a vedlejším reaktorem, kudy palivo vozil, více než třísetkrát. Urazil přitom jen pět kilometrů. Každý centimetr pohybu byl ale podle Svitáka velmi pečlivě sledován.

"Palivo měníme každý rok, za 16 let provozu už jde o standardní manipulaci. Přesto je potřeba k ní přistupovat velmi zodpovědně," uvedl Sviták.

Navíc veškeré manipulace jsou prostřednictvím kamer přenášeny do Vídně do sídla Mezinárodní agentury pro atomovou energii. "Jaderné palivo je citlivý materiál a nepřetržité monitorování výměny nebo skladování je součástí bezpečnostních kontrol ze strany mezinárodních organizací," doplnil Sviták.

Výměna paliva

Ročně v Temelíně vymění přibližně čtvrtinu paliva. Tentokrát to bylo přesně 48 ze 163 palivových souborů. Veškeré manipulace se dějí pod vodou, která také chrání pracovníky v blízkosti reaktoru před radioaktivním zářením. Všechny soubory se umístí na přesně stanovené pozice v reaktoru.

Pozici každého souboru určují podle Svitáka fyzici na základě složitých výpočtů. Palivové soubory jsou jinak obohacené a je důležité, aby výkon v reaktoru byl rovnoměrně rozložen.

Po dokončení všech potřebných prací se voda nad reaktorem vypustí a reaktor se začne montovat. Následovat budou další kontroly v jaderné a nejaderné části.

Jaderná elektrárna Temelín vyrobila první elektřinu v prosinci 2000. V současnosti je největším zdrojem výroby elektřiny v České republice. Svojí produkcí kryje pětinu české spotřeby. V roce 2015 vyrobila 14,23 miliard kWh elektrické energie. Jižní Čechy by s elektřinou z Temelína vydržely téměř 4,5 roku, českým domácnostem by stačila na celý rok.