Vozy mají širší vstupní dveře pro nástup osob na vozících a vybaveny jsou plošinou pro zdvíhání handicapovaných osob. Plošina, která unese 300kilogramový náklad, je vytočena mírně našikmo, takže při najíždění vozíku nehrozí propadnutí koleček.

Kromě pomůcek pro handicapované, mezi které dále patří například tlačítko SOS pro oznámení závažných situací, jsou vozidla vybavená klimatizací a elektrickými zásuvkami pro dobíjení drobné elektroniky.

Celkem České dráhy disponují zhruba 600 bezbariérovými vozidly, které nasazují na 4600 spojů. Bezbariérovým vozem je tak letos vybavená zhruba polovina spojů státního dopravce.

Kvůli přepravám postižených se dříve dostaly České dráhy do sporu se soukromým dopravcem RegioJet, který patří podnikateli Radimu Jančurovi. Ten státním drahám vyčítal ceny, za které ČD nabízely zapůjčování plošin pro nástup vozíčkářů do vlaku, a které se podle něj pohybovaly v rozmezí 3600 až 7200 korun za použití. Od konce roku 2013 Jančura s objednáváním plošin přestal s tím, že pohybově postiženým bude do vozidel RegioJetu pomáhat personál.

Železnice je pro pohybově postižené osoby téměř výlučně jediná možnost hromadné meziměstské dopravy. Nízkopodlažních autobusů v dálkové dopravě je v České republice velice málo, doplnil předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása.