I když Velká Británie stále patří mezi pět nejvýznamnějších obchodních partnerů Česka, první čtyřka začíná ostrovní zemi ujíždět a náš vzájemný byznys stagnuje.

Pokles exportu z Česka do Velké Británie v roce 2016 totiž zřejmě nebyl náhodný, protože podle analýzy, zveřejněné v souvislosti s Exportnín fórem zaměřeného na dopady brexitu, ani v tomto roce nedochází k oživení a naše vývozy do pátého největšího exportního teritoria stagnují.

Exporty do Velké Británie v mil. Kč (2011-2016)Zdroj: Redakce/AMSP

Zatímco ještě v roce 2015 byla míra růstu vývozu zboží z ČR do Británie více jak 12 procent, v minulém roce se jednalo již jen o jedno procento a prvních sedm měsíců 2017 v porovnání se stejným období loňska dosahujeme míru růstu exportu do ostrovních opět pouze 1,3 procenta.

Podle předsedy AMSP ČR Karla Havlíčka se již projevují psychologické efekty brexitu. „Zatím se nejedná o žádné mimořádné propady, ale je zřejmé, že psychologický efekt brexitu již na vzájemné obchody vliv má. Určitá míra nejistoty, jak dopadne rozvodové řízení mezi Evropskou unií a Velkou Británií, se začíná projevovat ve vyšší obchodní a investiční obezřetnosti. Z tohoto pohledu bude důležité, jak budou diskuse o budoucích britsko-evropských vztazích dlouhé. Zatím vše napovídá tomu, že o co více se budou jednání o konečné podobě brexitu prodlužovat, o to více se bude vzájemný byznys snižovat,“ komentuje Havlíček.

S ohledem na to, že náš celkový meziroční růst všech exportů činí v tomto roce zatím 5,7 procenta, kdy je například export do Německa dokonce na sedmi procentech a srovnatelně významná Francie je na čtyřech procent za rok, se jedná o slabé výsledky.

Exportní fórum pro malé a střední podniky organizované AMSP ČR zaměřené na poslední trendy obchodování a investování mezi ČR a Velkou Británií probíhá 3. října 2017 od 14 hodin v pražském hotelu Ambassador v rámci Dne podnikatelů ČR.

Jediným tahounem našeho exportu do Velké Británie zůstává automobilový průmysl, ve kterém meziročně rosteme o více jak osm procent, prakticky ve všem ostatním ale již klesáme. Podíl služeb, které do Velké Británie vyvážíme, činí necelých 15 procent, přičemž převažuje doprava a cestovní ruch.

Ještě větší pokles zaznamenáváme v dovozu britského zboží do ČR, kde za prvních sedm měsíců v tomto roce ztrácíme vůči minulému roku téměř pět procent, nicméně je třeba uvést, že importní výsledky z Velké Británie byly v roce 2016 velmi dobré a letošní pokles tedy ještě nemusí znamenat žádnou pohromu.

Nejvíce dovážíme elektroniku, kotle, reaktory nebo dopravní prostředky. Velmi silný podíl činí rovněž služby, které se podílejí na britských importech téměř třetinou, přičemž dominuje cestovní ruch a dopravní služby.

Hodnotit dopady brexitu na investiční aktivity je zatím s ohledem na jejich delší životní cyklus předčasné, nicméně pokud se potvrdí předběžná data ČNB, která udávají, že za rok 2016 došlo k nárůstu britských investic do ČR jen o necelou miliardu, pak by jednalo o nejmenší nárůst za posední roky.

„Na základě aktuálně dostupných dat nelze v tuto dobu přesně definovat, zda-li se jedná pouze o určitý výkyv nebo dlouhodobý trend. Je ale zřejmé, že současná diskuse o možných podobách brexitu vnáší do obchodních vztahů nejistotu a opatrnost. Lze předpokládat, že Británie bude své obchodní partnery z řad zemí EU potřebovat i po svém odchodu z Evropské unie, protože je na nich do určité míry závislá. Doba čekání na finální podobu brexitu může být jedním z klíčových faktorů ovlivňující objem vzájemného obchodu,“ komentuje situaci Evžen Reitschläger z AMSP ČR.

Celkově je přitom Británie historicky šestým největším investorem u nás, kdy drží s kumulovaným objemem 115 miliard korun celkem čtyřprocentní podíl na všech přímých zahraničních investicích v České republice. Britové investují zejména do místního zpracovatelského průmyslu, finančních služeb a obchodu.

Naši investoři naproti tomu příliš aktivní ve Velké Británii nejsou, dlouhodobě je podíl českých investic v britském teritoriu na všech českých investicích v zahraničí jen 1,3 procenta, přičemž dominuje automobilový sektor, energetika a potravinářství.


AMSP ČR- sdružuje od roku 2001 na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.