"Pokles čistého zisku je způsoben především účetními vlivy, v loňském roce jsme rozpouštěli některé opravné položky a měli jsme proto v této oblasti nízkou srovnávací základnu. Na čistý zisk nicméně negativně působil i pokles příjmů z poplatků i výnosů z obchodování na finančních trzích," komentoval výsledky generální ředitel Raiffeisenbank Mario Drosc.

Vklady klientů v pololetí vzrostly o 5,3 procenta na 144,2 miliardy Kč. Růst klientských úvěrů činil 6,1 procenta na 160 miliard Kč. "Obchodně jsme tak zažili velmi silný půlrok, což se odrazilo v nárůstu klientských vkladů i úvěrů. V červnu jsme měli rekordní prodeje ve spotřebitelském financování i v účtech domácnostem," dodal Drosc.

Celkové provozní výnosy klesly o 8,1 procenta především kvůli nižším výnosům z poplatků a nižším ziskům z operací na finančních trzích. Čisté úrokové výnosy meziročně klesly o 2,1 procenta na 2,9 miliardy Kč, čisté příjmy z poplatků se snížily o 16 procent na miliardu. Ostatní výnosy banky, které zahrnují výnosy z operací na finančních trzích a dividendové výnosy, klesly o 19,1 procenta na 587 milionů korun. Provozní náklady klesly o 9,8 procenta na 2,5 miliardy korun, a to hlavně díky úsporným opatřením přijatým v minulých letech.

Banka zvýšila základní kapitál o 868,4 milionu korun

Vlastní kapitál banky se meziročně zvýšil o čtyři procenta na 19,9 miliardy korun. V květnu 2014 banka zvýšila základní kapitál o 868,4 milionu korun. Kapitálová přiměřenost banky ke konci prvního pololetí byla 14,17 procenta.

Raiffeisenbank poskytuje v ČR bankovní služby od roku 1993. Majoritním akcionářem je rakouská Raiffeisen Bank International (RBI). Ta v pololetí zvýšila zisk po zdanění meziročně o 19 procent na 371 milionů eur (10,4 miliardy korun). Banka v prohlášení dodala, že dopad protiruských sankcí na RBI je malý. "V tuto chvíli proto nevidím žádný důvod zpochybňovat naší přítomnost v Rusku, pořád ve střednědobém a dlouhodobém výhledu považujeme Rusko za atraktivní bankovní trh a na tamním trhu zůstaneme," uvedl generální ředitel a předseda představenstva RBI Karl Sevelda.