Mauli 1 razil jižní tunelovou troubu od začátku roku 2013. Téměř současně začalo s prací i jeho dvojče Mauli 2, které svůj sedmnáctikilometrový úsek v severní troubě dokončilo letos o něco dříve a bylo už rozebráno. V jeho případě se ale nedá mluvit o proražení, neboť z korutanské strany je v severní troubě ještě třeba dodělat šest kilometrů na kterých pracuje třetí nasazený razící štít Kora.

Rakušané budují tunel kvůli různým geologickým podmínkám kombinací dvou metod. Na hlavní úsek v centrální části tunelu (KAT2) nasadili razicí štíty Mauli 1 a Mauli 2, když severní troubou postupuje od Korutan ještě třetí štít Kora. Zbylé úseky tunelu se budují takzvanou novou rakouskou tunelovou metodou (NRTM), při níž se zjednodušeně řečeno postupuje dále pomocí odstřelů či lámáním skály pomocí strojů.

Namísto tří hodin jen 45 minut

ÖBB považují výstavbu 127 kilometrů dlouhé Koralmbahn za hlavní strategický projekt. Tunel pod Koralpami bude nejdelší železniční tunel v Rakousku a šestý nejdelší na světě. Budou jej tvořit dvě jednokolejné trouby, vždy po 500 metrech propojené nouzovou chodbou. Součástí tunelu bude i 900 metrů dlouhá nouzová zastávka. Trať se staví na rychlost 250 kilometrů v hodině, díky čemuž se cesta vlakem ze Štýrského Hradce do Celovce zkrátí na 45 minut z dnešních tří hodin (přes Most nad Murou). Autobus jede dvě hodiny.

Celkem na nové Koralmbahn bude 47 kilometrů v tunelu a přes 100 mostů, vznikne i 12 nových nádraží a zastávek. Celé veledílo za několik miliard eur má být hotovo koncem roku 2025, jednotlivé úseky se ale uvádějí do provozu postupně. Spolu s novým úpatním tunelem Semmering (27 km) mezi Vídní a Štýrským Hradcem v Rakousku vzniká nový celoevropský koridor v severojižním směru.