Rakousko by mohlo omezit svoji závislost na dovozu elektřiny a zemního plynu tím, že bude v elektrárenství více používat dřevo a dřevní odpad. Pomocí tohoto paliva se nyní v zemi vyrábí asi pět procent veškerého proudu.

Spolehlivost v zásobování elektřinou lze podle Rudolfa Freidhagera, předsedy Svazu pro využívání biomasy, výrazně zlepšit spalováním dřeva. „Dřevo nám skýtá obrovský energetický potenciál,“ prohlásil Freidhager.

Šéf Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák
Na ekologii jsme už dali dost. Nehazardujte s energetikou, varuje Svaz průmyslu

Hans-Christian Kirchmeier, šéf představenstva společnosti IG Holzkraft, je přesvědčen, že větší využívání dřevní hmoty pro výrobu elektřiny a tepla je důležitá součást „trvale udržitelného rozvoje lesního hospodářství a lesní hygieny“. Přispěje prý rovněž k vytváření nových pracovních míst, zejména ve venkovských oblastech.

Environmentální organizace nahlížejí na biomasu jako na obnovitelný zdroj s teoreticky nulovým příspěvkem k emisím oxidu uhličitého. Plyn z dokonale spáleného dřeva totiž za desítky let opět bezezbytku pohltí nově vzrostlý les. Spalování dřeva se tak jeví jako ideální náhrada za fosilní paliva, která umožní plnit politické závazky.

Společnost ČEPS staví tyto ochranné transformátory v rozvodně Hradec u Kadaně. Právě na propojení s Německem totiž vzniká nejvíc neočekávaných přetoků elektrické energie.
Velmi drahý odpor k jádru. Problémy v rozvodné síti stojí Němce miliardy ročně

Jak však ukazuje například případ anglické elektrárny Drax, spotřeba biomasy pro energetické účely je tak značná, že je nutné dřevo dovážet ze zámoří, typicky z Jižní Ameriky. Tato ekologická stopa se nicméně ve statistikách neobjevuje.

Podle Sdružení rakouských dřevařů v zemi ročně přibývá 30,4 milionu krychlových metrů dřeva, z toho se vytěží a hospodářsky využijí přibližně dvě třetiny. V rakouských lesích zaujímajících téměř polovinu veškerého území státu, dosahují zásoby dřevní hmoty skoro 1,2 miliardy krychlových metrů.

Energetické využití biomasy roste i v Česku. Elektrárny skupiny ČEZ vyrobily loni z biomasy téměř 573 milionů kWh, což představuje meziroční zvýšení o 14 procent. Větší část z toho představují elektrárny Hodonín a Poříčí, které spalují tradiční dřevní štěpku, menší biomasová elektrárna v Jindřichově Hradci jede hlavně na obilnou a řepkovou slámu a seno.

Potřebujeme více obnovitelných zdrojů? Evropští ministři dnes stanoví cíl