Recyklační poplatky jsou od předloňského srpna v obchodech uváděny samostatně u ceny výrobků.

"V průměru došlo ke snížení příspěvků u vybraných spotřebičů o 62 procent. Navazujeme tak na loňský rok, kdy jsme recyklační poplatky snížili u 42 spotřebičů," řekl ČTK Jan Vrba ze společnosti Asekol.

Nejvíce od dubna klesl recyklační poplatek u elektrických motorů, čerpadel a navijáků, a to z 200 korun na 60 korun. V případě video a DVD přehrávačů Asekol recyklační poplatek snížil z 60 korun na 30 korun. Poplatek za radiomagnetofony, elektrické vláčky či elektrovýrobky pro akvaristiku klesl z 30 korun na deset korun.

"Jsme nezisková společnost, a proto potřebujeme jen takové množství prostředků, které nám umožní zajistit sběr, dopravu a recyklaci vyřazeného elektrozařízení tak, jak to vyžaduje zákon a naše životní prostředí," zdůvodnil Vrba dubnové snížení recyklačních poplatků.

Výše recyklačního poplatku podle Vrby závisí na tom, jak obtížná je recyklace výrobku. Například k ceně televize spotřebitel zaplatí recyklační poplatek 200 korun, zatímco k mobilnímu telefonu připlatí pouze korunu.

Společnost Asekol v rámci zpětného odběru pokrývá sítí sběrných míst již 80 procent obyvatel ČR. Asekol loni vybral přes 5792 tun vysloužilých elektrozařízení, což je zhruba 0,56 kilogramu na osobu a rok. Z více než 70 procent se jednalo o televize a počítačové monitory. Letos Asekol plánuje odebrat zhruba jeden kilogram a v roce 2008 1,2 až 1,5 kilogramu elektroodpadu na jednoho obyvatele a rok.

Česká republika musí podle evropské směrnice do konce roku 2008 vybrat nejméně čtyři kilogramy elektroodpadu na obyvatele ročně, tedy zhruba 40.000 tun. V Česku je přitom zapsáno šest kolektivních systémů zpětného sběru elektrického odpadu - Elektrowin, Asekol, Retela, Ekolamp, OFO-recykling a Rema. Pro každou z deseti stanovených skupin elektrozařízení může být jen jeden kolektivní systém.

Například společnost Elektrowin, která má na starost sběr a likvidaci vysloužilých velkých a některých malých elektrospotřebičů, od letošního ledna snížila povinné recyklační příspěvky v průměru o třetinu. Nejvíce klesly poplatky u chladniček a mrazniček, a to ze 420 korun na 300 korun.

"Díky tomu, že Elektrowin zpětně odebral již více než 10.000 tun elektrozařízení, jsme mohli uzavřít výhodnější smlouvy s dopravci a zpracovateli. Navíc se nám daří zapojovat do systému stále více výrobců a rozšiřovat síť sběrných míst. Toto vše nám umožňuje organizovat zpětný odběr a recyklaci použitých elektrozařízení efektivněji a s nižšími náklady," uvedl předseda představenstva společnosti Elektrowin Jaroslav Holakovský.

Výrobci a dovozci mají podle novely odpadového zákona od srpna 2005 povinnost zajistit zpětný odběr, zpracování a odstranění starých elektrospotřebičů. Náklady má pokrýt recyklační poplatek, který je uveden odděleně od ceny zakoupeného výrobku a slouží na likvidaci zboží vyrobeného do předloňského 13. srpna. Navíc musejí výrobci a dovozci do ceny nových spotřebičů vyrobených po tomto datu zahrnout i náklady na jejich budoucí likvidaci, což zvýšilo cenu elektrovýrobků až o několik procent.