Problematická mimoúrovňová křižovatka Prostějov-střed se rozšíří o jeden připojovací a dva odbočovací pruhy. Hotovo by mělo být do konce roku 2022.

„Stavba řeší konkrétně zvýšení bezpečnosti silničního provozu na mimoúrovňové křižovatce Prostějov-střed, a to zřízením jednoho připojovacího a dvou odbočovacích pruhů, které v minulosti nebyly při výstavbě původní R46 vyhotoveny. Vybudováním těchto pruhů budou odstraněny nebezpečné situace vznikající při připojování a odbočování vozidel,“ uvedl k přestavbě dálniční křižovatky Radek Mátl, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic.

V rámci akce bude provedena také nutná demolice nosné konstrukce současného mostu o třech polích a výstavba nového mostního objektu, který bude oproti stávajícímu rozšířen.

"Dále bude provedeno sedm vodohospodářských a devět elektrorozvodných objektů, ochrana plynovodu a zajištění protihlukové stěny," doplnil Radek Mátl.

Očekávané komplikace

Komplikace jsou očekávané. "Je to významná událost, z pohledu Prostějovanů hodně důležitá. Jedná se o komplexní opravu a jsem za ni velice rád. Jelikož ale máme na příští rok naplánované další opravy a především rekonstrukci Vrahovické ulice, musíme očekávat určité těžkosti," komentoval prostějovský primátor František Jura.

A pokračoval: "Měli jsme několik výrobních schůzek, kde jsme především řešili navazující rekonstrukci Vrahovické. Řešíme to, jednáme o tom, abychom naplánovali objížďky tak, aby ten průjezd byl co nejméně zatěžující. Že to bude náročné, to ale víme."

V projektu za 196 milionů korun se počítá se zřízením odbočovacích pruhů pro větve Vyškov - Prostějov 2 a Olomouc - Prostějov, dále připojovacího pruhu pro větev Prostějov - Vyškov. Přídavné pruhy jsou navrženy do šířky 3,25 metru.