Stavba z přelomu padesátých a šedesátých let minulého století, která je coby nedílná součást urbanismu Poruby zapsána v seznamu nemovitých kulturních památek ČR, byla v roce 2014 kvůli špatnému technickému stavu uzavřena. Už třetí pokus o rekonstrukci má být konečně úspěšný.

Na obou křídlech objektu už je položená nová střešní krytina a dokončuje se oprava střechy nad ochozy. Boční části budovy mají vnitřní omítky, památkově chráněná střední část alespoň hydroizolaci a začíná se pokládat podlaha ve velkém tanečním sále. Montuje se také vzduchotechnika, rozvody vody i kanalizace a staví se nové zděné příčky.

„K dnešnímu dni mohu konstatovat, že spolupráce se zhotovitelem probíhá úspěšně. Jedná se o starý dům, navíc třetí fázi rekonstrukce a jako na každé jiné stavbě se průběžně objevují nové skutečnosti, které je potřeba řešit,“ řekla náměstkyně primátora pro investice Zuzana Bajgarová s tím, že stavba probíhá podle plánu.

Co v Pokladu bude? 

Rekonstrukci za 355 milionů korun provádí Společnost Poklad Z+G+R a dokončit by ji měla v lednu roku 2021. Opraveny budou také přístupové komunikace a vysazena bude náhradní zeleň. Interiéry budou vysoutěženy samostatně tak, aby se vše stihlo dokončit do plánovaného otevření v červnu 2021.

„Nový“ Poklad bude disponovat divadelním sálem pro 420 lidí, společenským sálem, malým divadelním sálem pro sto osob, cvičebním sálem, třemi multifunkčními učebnami, minikinem pro asi šedesát lidí a dvěma salónky. Chybět nebude restaurace s terasou a klubovým prostorem.

„Podle toho, jak se Poklad nyní proměňuje, se mají obyvatelé Poruby opravdu na co těšit. Jediný kulturní dům v tomto mladém obvodu bude mít konečně reprezentativní vzhled a výborné podmínky pro konání rozličných společenských i kulturních akcí,“ doplnil náměstek primátora Zbyněk Pražák, který má v gesci kulturu. Porubanům nezbývá než věřit, že napotřetí už to opravdu vyjde.