„Přehrada Harcov potřebuje po více než sto letech svého provozu velkou stavební obnovu. Cílem oprav je zajistit větší bezpečnost vodního díla za povodní a současně proto navýšit retenční objem nádrže a zlepšit podmínky pro ochranu intravilánu města Liberec před povodněmi,“ uvedla mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Práce odstartuje vypuštění nádrže na podzim letošního roku a potrvají do poloviny roku 2025. Rekonstrukce přijde na necelých 388 milionů korun. Obnova čeká hlavní zděnou hráz přehrady, která bude i po opravě převážně zachována v původním stavu. „Dojde k injektážním a těsnícím pracím z nové podzemní štoly pod hrází, k rekonstrukci koruny hráze a k dílčím změnám tvaru koryta pod hrází,“ popsala Bendová. Uvnitř hráze a v jejím bezprostředním okolí se provedou drenážní a pozorovací vrty, na návodní líc hráze bude aplikována hydroizolace.

Plánovaná estakáda přes Nové Mlýny.
D52 přes Nové Mlýny? Skončí výhled na Pálavu, obávají se lidé

„Na spodních výpustech bude instalováno nové technologické zařízení s vyšší, ale bezpečnou kapacitou odtoku, kterou je schopno pojmout koryto Harcovského potoka pod nádrží,“ poznamenala mluvčí. Hráz dostane moderní vybavení pro obsluhu a provoz, například nové osvětlení hráze, nové prvky pro automatický vodohospodářský a technicko – bezpečnostní dohled a kompletní opravy se dočká i elektroinstalace včetně řídicího systému.

Přehrada se musí odbahnit a vyčistit, počítá se s odstraněním 26 tisíc metrů krychlových nánosů ze dna nádrže. Vypuštění umožní i komplexní úpravu návodního líce a předsypu hráze, také se demontují nefunkční železobetonové konstrukce v zátopě přehrady, tedy torzo dřívější věže pro skoky do vody. Zároveň po celé délce pravého břehu projde opravou zeď dlouhá 743 metrů vedoucí v zátopě od hlavní hráze k penzionu Bílý Mlýn.

Vypouštění doprovodí výlov i přesun živočichů

„Vypouštění nádrže začne přibližně od poloviny září letošního roku v závislosti na klimatických podmínkách a potrvá asi měsíc. Hlavním důvodem zvoleného postupu je zajištění dostatku času na slovení ryb a přesun chráněných vodních živočichů, který bude prováděn pod odborným dozorem,“ přiblížila Bendová. Povodí Labe bude kvůli tomu sledovat kvalitu vody a rychlost vypouštění a přizpůsobovat se situaci, aby bylo co nejvíc snížené riziko úhynu vodních živočichů v nádrži a níže po toku Harcovského potoka.

Na chystaný výlov se připravují i rybáři. „Nikdo neví, co nás tam čeká. Předpokládáme, že to bude komplikovaný výlov, protože kvůli nánosům na dně nepůjde brodit a bude se provádět z lodí. Netušíme ani, jestli půjdou použít sítě, takže až na místě zvolíme postup,“ řekl Jan Skalský z Českého rybářského svazu. Cílem rybářů je slovit ryby co nejdřív, aby nebyly dlouho ve stresu a byla co nejnižší mortalita.

Povodně se v roce 2002 prohnaly i Prachatickem.
Vydrží Husinecká přehrada? Povodně v roce 2002 přinesly mnoho strachu

V přehradě podle všeho žije celá řada druhů ryb. „Očekáváme kapry, dravé ryby, sumce, candáty, určitě tam jsou i bílé ryby jako cejni, plotice. Otázkou je, jak budou velké,“ vysvětlil Skalský a dodal, že vylovené ryby budou převezeny do jiných revírů, s jejich prodejem se nepočítá. Okolí přehrady je také domovem chráněných živočichů, například ropuchy obecné, čolka obecného, ale žijí tu i vzácní ptáci.

Po rekonstrukci si přehrada při záplavách poradí s mnohem většími průtoky vody než nyní. Jako ochrana před povodněmi slouží už od roku 1904 a dosud se obešla bez jakékoliv rozsáhlejší opravy. V případě extrémních záplav bude možné odvést z přehrady Harcov kontrolovaně mnohem více vody než v současné době a zabránit tak jejímu neřízenému přetékání přes korunu hráze. Tato opatření dále zajistí i bezpečné převedení desetitisícileté povodňové vlny přes korunu hráze bez ohrožení stability vodního díla.

Generálním dodavatelem stavby je sdružení s názvem „Společnost VD Harcov“, které tvoří firmy Gardenline a YUCON CZ. Stavba je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie Národního plánu obnovy a bude realizovaná v rámci programu Ministerstva zemědělství Podpora prevence před povodněmi IV.

O historii vzniku přehrady

Liberecká přehrada Harcov vznikla jako první z pěti (původně jich mělo být šest, ale přehrada na Jeřici se nakonec nepostavila) přehrad v Jizerských horách. Důvodem jejich výstavby byly opakující se ničivé povodně, v případě Liberce pak padlo rozhodnutí o nutnosti stavby přehrady po největší povodni 30. - 31. 7. 1897, která kdy město postihla.

Projektováním přehrad (i té v Liberci) byl pověřen nejlepší evropský přehradář, tajný rada, profesor Otto Intze z Cách, který poprvé plány na stavbu předložil Vodnímu družstvu Liberec a veřejnosti 13. ledna 1901. Protože se jednalo o stavbu vůbec prvních tížných, zděných přehradních hrází v Evropě, vzbudil plán na jedné straně nadšení a na druhé obavy. A tak bylo úkolem denního tisku vysvětlit lidem, proč jsou betonové hráze lepší než sypané, a že hráz vyklenutá proti vodě je pevnější než tehdy obvyklé rovné hráze.

Od hradu Hněvín je nádherný výhled na „mostecké moře“ – jezero Most. Rychle zde přibývá atrakcí, které lákají návštěvníky ke sportu i k odpočinku
Česko, země pohádkových jezer. Rekultivací vznikly opravdové vodní poklady

Intzeho plán byl oficiálně odsouhlasen 4. března 1901 a stavba neprodleně začala. Na stavbě pracovaly „elektřinou poháněné stroje různých druhů“ a 360 dělníků, barabů, většinou z Itálie, Chorvatska či Německa. Přípravné práce šly rychle, a tak 27. června 1903 byl za účasti stovek pozvaných hostů a přihlížejících Liberečanů položen základní kámen nejen liberecké, ale i ostatních jizerskohorských přehrad. Kolaudace proběhla v dubnu 1904.

Hráz je i s podzemními základy vysoká 20,5 metru a dlouhá 157 metrů, koruna se zvedá 13 metrů nad terén. Je schopná zadržet maximálně 630 000 m3 vody.