Nový systém se nebude odvíjet od počtu žáků, ale od skutečného rozsahu vzdělávání. Týká se mateřských, základních, středních škol včetně konzervatoří i školních družin. „Skončí nesmyslné hony na udržení žáků za každou cenu včetně těch, kteří nedosahují dostatečně kvalitních výsledků ve vzdělávání," uvedla ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD).

Centrální předpisy stanoví maximální rozsah přímé pedagogické činnosti, který zohlední kvalitativní požadavky i potřeby spojené s výukou jazyků, ICT i některých dalších, zejména odborných předmětů. Tato hodinová dotace bude hrazena ze státního rozpočtu. Při rozdělování peněz se díky tomu zohlední rozdílná oborová struktura škol v krajích, finanční náročnost podpůrných opatření a platová úroveň pedagogů v jednotlivých školách.

Spravedlivější ohodnocení učitelů

Novela podle Valachové umožní spravedlivější ohodnocení učitelů. „Jako ředitel základní školy vítám, že novela zajistí ředitelům větší předvídatelnost, aby mohli dlouhodobě plánovat, s jakou úrovní finančního zabezpečení mohou počítat," uvedl zpravodaj a ředitel ZŠ Vsetín Luh Petr Kořenek.

Poslanci také posílili práva pedagogů. V případě opakovaných slovních a fyzických útoků na učitele by měl být žák vyloučen a ředitel musí při závažném porušení pravidel informovat sociálně-právní odbory ochrany dětí a státní zastupitelství. „Definice práv učitelů směřuje k ochraně podmínek pro jejich práci," sdělil autor pozměňovacího návrhu Kořenek.

Inkluzivní vzdělání pak podpoří paragraf, který ruší souhlas ministerstva nebo krajského úřadu k navýšení peněz pro asistenty pedagoga. Podpůrná opatření budou nově poskytována nárokově.

Naopak neprošel podnět Jitky Chalánkové z TOP 09 na zrušení pamlskové vyhlášky či Niny Novákové z téže frakce na zakotvení obecných cílů vzdělávání. K nim mělo patřit pochopení a osvojení evropských kulturních hodnot a tradic humanismu, které vycházejí z antického a židovsko-křesťanského duchovního odkazu.

Čtěte také:

Prezident podpořil připravované změny ve školství
Odbory v deklaraci žádají peníze do školství a větší centralizaci

NKÚ: Účetnictví ministerstva školství za 2015 je bez vážných chyb