Podle ministerstva jde o revizi současného systému trestů za přestupky proti pravidlům silničního provozu, jimiž by se měla zvýšit bezpečnost silničního provozu. U mnoha přestupků počítá se zpřísněním trestů a zvýšením pokut, současně novela dává více pravomocí policistům, aby přestupky vyřešili na místě.

Nově bude výše pokut namísto stávajících sedmi pásem rozdělena jen do čtyř, přestupky budou rozdělené podle závažnosti. „Dochází k rozšíření jednotlivých pásem tak, aby bylo vzhledem k okolnostem spáchání přestupku a individuálním poměrům pachatele možno uložit tvrdší pokutu než dnes,“ uvedl úřad.

Víc se bude lišit pokuta udělená na místě a ve správním řízení, ta řešená přes úřad bude dražší. Pokuta za prohřešky jako jízda pod vlivem návykových látek bude od 25 do 75 tisíc korun.

Zatočí s korupcí?

S výjimkou nejmírnějších pokut v prvním pásmu nebudou mít už policisté možnost stanovit výši pokuty, jak se jim zachce. Nově budou sazby pokut zcela pevné. „Výše ukládané pokuty tedy již nebude na zvážení policisty, čímž bude dosaženo sjednocení přístupu a snížení korupčního rizika,“ vysvětlilo ministerstvo.

Novinkou je navyšování sazeb pokut na dvojnásobek, pokud byla spácháním přestupku způsobena dopravní nehoda. Nejvyšší pokuta bude omezena na 100 tisíc korun, ty nejnižší bude možné snížit na dvě tisícovky. Podle návrhu přibude dopravních přestupků řešitelných na místě. V Praze se má agenda přestupků přesunout z magistrátu na úřady městských částí.

Velkou změnou projde bodový systém, který se změní po 12 letech. Ministerstvo připouští, že ten současný je už nepřehledný. Za nejlehčí přestupky se už nebudou udělovat pokuty. Současně dojde k prodloužení doby, na kterou se ukládá zákaz řízení za vybodování, zvýší se i bodový postih za některé prohřešky.

Kdo způsobí dopravní nehodu, při níž dojde k těžké újmě na zdraví nebo smrti, má dostat zákaz řízení na šest až 18 měsíců.

Řidiči mají být o stavu bodů lépe informováni: za každé jejich odečtení jim má přijít textová zpráva na mobil či e-mail.

Na nováčky přísně

Přísnější bude stát u „řidičských průkazů na zkoušku“ pro začínající řidiče. Do dvou let od získání prvního řidičského oprávnění budou mít řidiči možnost spáchat přestupky jen za 6 bodů, jinak přijdou o řidičský průkaz. Důvodem je vysoká nehodovost mladších řidičů. Policie získá současně větší možnosti zabavit řidičský průkaz.

Novela řeší i tradiční nešvar českých řidičů: nedodržování bezpečné vzdálenosti. Současně však umožní zvýšení rychlosti na dálnicích na vybraných úsecích až na
140 kilometrů v hodině.

Hlavní změny
– rozdělení pokut do čtyř pásem místo dosavadních sedmi
– pevné sazby pokut
– dvojnásobná pokuta za dopravní nehodu
– za jízdu pod vlivem návykových látek pokuta 25 až 75 tisíc korun
– o odečtení bodů bude úřad informovat v SMS nebo e-mailu
– na vybraných úsecích zvýšení povolené rychlosti až na 140 km/h