„Současně navrhujeme  redukci povinností dopravců a řidičů taxislužby tak, aby nedocházelo k nedůvodnému zvýhodnění poskytování taxislužby alternativními způsoby. Právní úprava ale zároveň počítá s lepší ochranou a vymahatelnosti práv zákazníků,“ uvedlo ministerstvo dopravy.

POSTAČÍ NÁLEPKA ZA 500 KORUN

Vozidlo taxi bude nově povinně označeno pouze evidenční nálepkou. Vydá ji příslušný dopravní úřad. Nálepka má stát majitele aut 500 korun, ty budou příjmem obce s rozšířenou působností. Velkou změnou je i zrušení povinnosti vést záznam  provozu automobilu. Měřicí soustava taxametru nebude nutně obsahovat paměťovou jednotku, která dosud slouží k uchování záznamu o jízdě. 

Taxi. Ilustrační foto.
Přišli jsme o zákazníky, tvrdí taxikáři o kontrole. Spíš míří k ombudsmanovi

Střešní svítidla s nápisem Taxi nezmizí ze všech zhruba 15 tisíc aut, které v Česku zajišťují taxislužbu při elektronické objednávce. Právě v tomto případě odpadne povinnost vybavení auta taxametrem, podmínkou ale je, že zákazník bude vědět před nástupem konečnou cenu. Dosavadní označení naopak zůstane na autech, zajišťujících klasickou formu služby, tedy při objednání na ulici.  

Použití taxametru a označení vozidla střešní svítilnou již v současnosti není vyžadováno, je-li přeprava poskytnuta na základě písemné smlouvy, včetně elektronické.  

VÍCE PRÁV PRO ZÁKAZNÍKY

Zákon ale provozovatelům taxislužby přináší i nové povinnosti. Například sjednání pojištění, ze kterého mají být hrazeny případné újmy na zdraví cestujícího nebo na majetku. Kvůli lepší ochraně práv zákazníků je v zákoně institut zprostředkovatele taxislužby. Stanoví jednoznačně, že předmětem zprostředkování byly pouze služby legální, tedy služby poskytované k tomu oprávněnými subjekty – dopravcem a řidičem, kteří jsou držiteli potřebných povolení. Některé služby v Česku totiž nabízí svezení s řidiči, kteří oficiálně taxikáři nejsou.

Uber. Ilustrační foto.
Pražské letiště bojuje s Uberem. Odnesou to běžní cestující