Co je nyní charakteristické pro oblast životního pojištění?

Životní pojištění zachraňuje již několik let celkový výsledek pojistného trhu. Přesto ve srovnání se světem není pojistná ochrana obyvatel České republiky dostatečná. Předepsané pojistné odpovídá pouze 5,4 procenta z příjmu, zatímco v západní Evropě se jedná o 12,6 procenta.

Oproti těmto zemím je průměrná výše životního pojištění na jednoho obyvatele u nás přibližně sedmkrát nižší.

Kromě toho se pojišťovny potýkají s rostoucí mírou rušení smluv a jejich spekulativním přepracováváním ze strany některých nesolidních pojišťovacích agentů. Při prevenci těchto negativních jevů hraje roli především osvěta, které se věnuje jak naše asociace, tak i samotné pojišťovny.

Zuří mezi pojišťovnami i v tomto ohledu konkurenční boj, třeba jako v pojištění aut?

Silná konkurence samozřejmě vede k boji o získání nového zákazníka. Na nasyceném trhu je totiž pro pojišťovny stále těžší oslovovat nové zájemce a nabídnout jim zajímavý produkt. V současnosti je hlavním trendem přizpůsobování produktů jednotlivým skupinám zákazníků, kterým pojišťovna nabízí specializovaný produkt.

Další vývoj souvisí se zrušením rozdílných sazeb pojištění pro muže a ženy od 21. prosince 2012. Sjednocení sazeb znamená nezanedbatelné zvýšení tarifů pro ženy. Je proto pravděpodobné, že na trhu se objeví i nové produkty, které budou s ohledem na jednotlivé druhy rizika určené výhradně ženám.

Z dalších trendů u životního pojištění uvedu slevy na pojistném při bezeškodním průběhu nebo při pravidelných preventivních prohlídkách u lékaře. Myslím, že u životního pojištění půjdou pojistitelé spíše cestou zkvalitňovaní produktů než cestou snižovaní cen.

Co radíte ženám v souvislosti se sjednocením sazeb mužů a žen?

Od zmíněného data pojistné ženám výrazně naroste, odhaduji, že minimálně o sedmdesát procent. U jednotlivých pojišťoven se vývoj může lišit. Za současných podmínek mohou ženy uzavřít pojistnou smlouvu do konce roku.

A ty, které jsou již pojištěny, mají ještě šanci zamyslet se nad případným rozšířením pojistné ochrany.

V úvahu přichází různé druhy připojištění nebo i zvýšení pojistné částky, což by později znamenalo i zvýšení základní sazby.

V souvislosti s touto změnou ovšem varujeme také před zbytečným přepojišťováním. Změny sazeb mohou totiž zneužít někteří finanční poradci pro vlastní obchodní zájmy. Smlouvy ovšem není nutné ani rušit.

Jakou roli sehrává v této oblasti uzavírání smluv přes internet?

V této chvíli je přes internet možné sjednat zejména krátkodobé a jednodušší produkty, jako je cestovní pojištění, eventuálně pojištění majetku.

Dá se očekávat, že v budoucnu se nabídka internetových služeb pojišťoven rozšíří, a to s ohledem na před- pokládaný rozvoj tohoto moderního média.

Myslíte, že i v oblasti životního pojištění?

Sjednávání pojistek online je samozřejmě jednou z cest, jak oslovit potenciální zákazníky, zejména ty mladší. Jedná se však stále pouze o doplňkový prodej bez významnějšího tržního podílu.

Objem představuje přibližně pět procent. A přestože sjednávání smluv z domova má i příznivce, neočekávám, že by se rozrůstalo zásadně. U konzervativních klientů sehrává roli i jistá nedůvěra v internet.

U životního pojištění způsob uzavření smlouvy touto cestou ani nedoporučuji. Zájemci by si totiž měli uvědomit, že při jeho výběru jsou rady kvalitního a zkušeného zprostředkovatele velmi důležité, možná i nezbytné. Orientace v oblasti životního pojištění vyžaduje určitý stupeň finanční gramotnosti, která však u nás nedosahuje potřebné úrovně.

A pokud jde o úlohu jednotlivých zprostředkovatelů?

Role zprostředkovatelů je při prodeji životního pojištění stěžejní. Jejich podíl na prodeji přesahuje dvě třetiny.

Pokud však hovoříme o zlepšení finanční gramotnosti u zákazníků, musíme tento požadavek vztáhnout i na některé zprostředkovatele. Jejich kvalita totiž přímo ovlivňuje výsledky a jméno pojišťovacího sektoru.

Vidíte nějaký dopad důchodové reformy na pojištění osob?

V rámci důchodové reformy se předpokládá, že role komerčních pojišťoven bude spočívat ve výplatě doživotní penze a penze na předem stanovenou dobu, a to jak z důchodového spoření, tak z doplňkového penzijního připojištění. Dosavadní zkušenosti ukazují, že v rámci současného penzijního připojištění spotřebitelé volí raději jednorázovou výplatu naspořených peněz a tak to asi i zůstane.

Hovořit o dopadu druhého pilíře na pojišťovny je však nyní předčasné. Záleží na tom, kolik lidí se do něho zapojí. Obecně řečeno, důchodová reforma pojišťovnictví neposílí.

Vizitka

TOMÁŠ SÍKORA (*1971)

výkonný ředitel České asociace pojišťoven

- Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Další vzdělání má z Velké Británie.

- Zároveň předsedá Výboru pro finanční trh, což je poradní orgán České národní banky.