Při kolektivním vyjednávání budete žádat nárůst mezd průměrně o sedm až devět procent. Jak jste k tomuto číslu dospěli?
Vyhodnocujeme vždy několik faktorů, například vývoj ekonomiky, výkon firem nebo odliv kapitálu. Důležitá je ale také potřeba přibližovat Českou republiku mzdové úrovni západních zemí. Chceme, aby se rozdíl mezi mzdami ve firmách, které u nás působí a mají mateřskou společnost třeba na Západě, zmenšoval.

Doporučení je obecné, chcete se rozhodovat podnik od podniku. Podle čeho se tedy budete řídit?
Jednoznačně ekonomickou situací konkrétního podniku. Pokud se jim nebude dařit, nárůst bude menší, a naopak. Z firem víme, jak se jim daří. Ale to doporučení je důležité, protože nám ukazuje směr, kterým bychom se měli pohybovat.

Ve kterých oborech by tedy podle vás měly mzdy růst více?
Rozhodně je vidět, jak dynamicky se posunuly mzdy v oblasti obchodu, a dovedu si představit, že se  totéž stane v cestovním ruchu a průmyslu.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy nám řekl, že si zaměstnavatelé dovedou představit nárůst mezi dvěma až čtyřmi procenty.
To je úplně katastrofické a nesmyslné číslo. Odpovídá pouze předpokládané inflaci pro rok 2019. Jestli si zaměstnavatelé myslí, že při rostoucí ekonomice v tempu okolo tří procent zvýší mzdy jenom v tomto rozsahu, tak na to mohou rychle zapomenout. To by vybudilo zaměstnance spíše k jiným druhům protestů.

Chcete prodloužit zákonnou dovolenou. Řada firem už ale má pátý týden jako benefit pro zaměstnance. Nebudou tak muset jako bonus přidávat šestý týden?
Myslím, že firmám takovýto přechod neublíží. Pokud budou chtít benefitovat zaměstnance, najdou jiný bonus. Navíc by v Česku neměl být rozdíl mezi zaměstnanci státu, kteří mají pět týdnů dovolené, a zaměstnanci soukromých firem, kteří mají čtyři týdny.

Na vašem mítinku zaznělo, že více než 2,1 miliónu lidí pracuje na místě, kde jim hrozí jedno zdravotní riziko, 320 tisíc pak na pracovišti se čtyřmi riziky…
Dokonce více než čtyřmi. Při takovéto kombinaci může dojít k závažné nemoci nebo i úmrtí, například na karcinogenních pracovištích. My chceme, aby se to zmenšilo a aby se snížil počet pracovišť, kde hrozí riziko nádorů.

Jak to chcete snížit?
Investiční aktivitou. To znamená, aby například na karcinogenních pracovištích takovéto činnosti byly zrušeny nebo nahrazeny jinou technologií.