Je nová směrnice Evropské komise krok správným směrem?

Ano. Jako Fórum 50 % tento krok jednoznačně vítáme.

Jak se firmy s více žen ve vedení promění?

Věřím, že směrnice bude mít na firmy pozitivní vliv. V současné době je žen ve vedení firem, českých, ale i evropských, velmi málo. U nás v České republice je to v těch největších firmách pouze sedm procent. Diverzita v managementu chybí. Kdyby firmy měly ve svém vedení vyrovnanější zastoupení obou pohlaví, a jsou na to i studie, tak by lépe fungovaly, zlepšila by se efektivita vedení a třeba i schopnost odhadnout míru rizika. Z dlouhodobějšího hlediska to může firmám přinést prospěch a zisk. Většinu spotřebitelských rozhodnutí činí ženy, a je logické, že když jsou zastoupeny mezi spotřebiteli, aby rozhodovaly i o tom, jak firmy fungují. Za druhé je to otázka spravedlnosti, myslím si, že je fér, aby ženy byly ve vedení firem zastoupeny jasnějším způsobem. Bohužel jim často nestačí ani dobré vzdělání a zkušenosti, aby na vrcholné funkce dosáhly.

Není evropská směrnice příliš „násilný" způsob, jak prosadit ženy do vedení firem? Neměly by si to uvědomit firmy samy, když je to pro ně výhodné?

Řada velkých firem toto rozhodnutí už učinila, například Lufthanza nebo Deutsche Telekom. Je i řada členských států, které ještě před touto direktivou povinné kvóty pro zastoupení žen ve firmách zavedly. Takže v tomto ohledu to není nic nového. Ta direktiva je výsledkem toho, že komise vyzvala firmy, ať se samy snaží zvýšit zastoupení žen ve svém vedení. Ukázalo se ale, že zvyšování bylo tak nepatrné, že bylo rozhodnuto, že se tento proces oživí závazným rozhodnutím.

Čím si vysvětlujete, že firmy do vedení ženy přijímají méně než muže?

Je to taková ani ne vědomá věc. Když ve firmách někoho hledají na určitou pozici, tak těmi, kdo tuto pozici vybírají, jsou muži. A podvědomě spíš osloví dalšího muže. Neříkám, že je to vědomá diskriminace žen, ale prostě to tak funguje.

Firmy často argumentují tím, že žen s odpovídajícím vzděláním je na volné pozice nedostatek. Co si o tom myslíte?

Absolventek vysokých škol je u nás 60 procent. Když se podíváme na absolventky ekonomických oborů, tak to číslo je 64 procent. Takže bych se neobávala, že ženy nejsou dostatečně kvalifikované.

Čtěte také: Evropská komise přijala plán, který má zajistit více žen ve vedení firem