Podle prezidenta Notářské komory ČR Radima Neubaera má, co se týče rozvodových řízení, český právní systém velké nedostatky.

„Většina lidí, kteří si rozvodem u soudu prošli, nevnímá tuto zkušenost jako dobrou. V případě nesporných rozvodů jsou lidé totiž schopni se sami dohodnout, a nemají se tedy o co soudit. K soudu podle zákona přesto musí,“ objasňuje Neubauer.

Možnost vyřídit rozvod u notáře by ocenila většina dotázanýchZdroj: STEM/MARK

Zdroj: průzkum společnosti STEM/MARK

Jinde v Evropě je přitom běžné, že tyto spory řeší notář. Takováto praxe platí například ve Francii či Řecku. Pakliže by tuto možnost nabízela také česká justice, využilo by jí podle průzkumu na 85 procent dotázaných.

Výhoda v podobě ukončení manželského svazku prostřednictvím notáře by spočívala především v menším stresu doléhajícím na obě strany, přátelštějším prostředí a zlepšením vzájemné komunikace. Proces by zároveň poskytoval více soukromí, neboť se jej neúčastní tolik lidí jako v případě soudního řízení, a byl by o poznání méně časově náročný, díky čemuž by se mohli rodiče více věnovat vlastním dětem, má jasno Neubauer.

Soudci ignorují zákonem stanovenou povinnost

Pakliže se muž se ženou na podmínkách ukončení manželského svazku shodnout nedokáží, musí se soudce ze zákona pokusit o dosažení smíru mezi oběma stranami. K tomu však ve většině případů nedochází, jak odhalil průzkum. Svůj podíl na tom může mít jejich vysoká pracovní vytíženost.

„Ani sami soudci svoji povinnost ve formě pokusu o smír nevyužívají vždy. Notářská komora ČR by tak díky svým 450 úřadům po celé ČR mohla prací zavaleným soudům v tomto ohledu pomoci,“ říká Neubauer.

Pokus soudce o smír mezi manželi se uskutečnil ve třetině případůZdroj: STEM/MARK

Zdroj: průzkum společnosti STEM/MARK

Míra rozvodovosti je v tuzemsku relativně vysoká. Například v Praze během posledních let podle údajů Českého statistického úřadu zkrachovalo každé druhé manželství.