„Mám pro všechny řidiče dobrou zprávu. Úsek Hradec Králově – Smiřice se podařilo odblokovat, došli jsme k dohodě. Ředitelství silnic a dálnic se spolu se společností Eurovia dohodly, jak nacenit dobu, o kterou dostala staveniště o 35 dnů později,“ citoval server iRozhlas.cz ministra dopravy Dan Ťoka (za ANO).

ŘSD sdružení firem přiznalo navýšení rozpočtu o 148,6 milionu korun na základě znaleckého posudku, který ale ke smlouvě není připojen, stejně tak není jasné, kdo ho provedl. Dodatek pouze uvádí, že si ho platilo ŘSD.

Ve smlouvě se obě strany současně zavazují, že za období od podpisu smlouvy do podpisu dodatku nebudou vzájemně požadovat žádné další kompenzace či pokuty. Stavbaři původně žádali doplacení zhruba 200 milionů korun.

„Chtěl bych poděkovat ministerstvu dopravy, že se ujalo poměrně úspěšné roli mediátora. Skutečně se nám podařilo domluvit na věcech, které jsme si mysleli, že jsou téměř nedomluvitelné,“ řekl šéf Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa s tím, že postup je podle něj v souladu s uzavřenou smlouvou.

Ředitel Eurovie pro Čechy střed Pavel Jiroušek uvedl, že stavební práce budou zahájeny na jaře. „My jako zhotovitelé potvrzujeme, že řidiči by dostali takový dárek a stavba bude dokončená v původním termínu, respektive o měsíc dříve,“ dodal podle iRozhlasu Jiroušek.

Dlouhodobé problémy

Budování dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Smiřicemi se s problémy potýká dlouhodobě. Situace vyvrcholila na konci ledna, kdy sdružení stavebních firem Eurovia, Metrostav a Swietelski podmínečně odstoupilo od smlouvy na dostavbu dálnice. 

„Po dokončeném archeologickém průzkumu je prostor budoucí stavby ve stavu, který není v souladu s uzavřenou smlouvou, na což jsme ŘSD opakovaně upozornili. To bohužel nekoná, čas běží a tím se zkracuje doba, která byla vyhrazena pro vlastní stavební práce,“ nechal se tehdy slyšet generální ředitel Eurovie Martin Borůvka.

Podle stavebníků má sdružení také nárok na opětovné sjednání smlouvy, a to tak, aby zohlednila cenový nárůst vstupních surovin a služeb za dobu, která mezitím uplynula. Toto vyjádření však ŘSD odmítlo a konsorciu den nato také smlouvu vypovědělo.

Ministrův zásah

Do sporu se nakonec vložil ministr dopravy Dan Ťok, jenž obě strany přivedl k jednacímu stolu. Zde bylo dohodnuto vytvoření dodatku ke smlouvě na stavbu úseku dálnice D11, který by měl zohlednit současný stav staveniště, a také navýšení ceny stavby. V úvodu dodatku stát přiznává firmám navýšení plateb například i za to, že se protáhlo řízení o rozkladu k vydání stavebního povolení. Existenci dodatku vysvětlují obě strany v jeho textu i tím, že nedošlo k zahájení stavby do 12 měsíců od podání nabídky a mohlo by tak dojít k odstoupení od smlouvy. 

Termín uvedení dálnice do provozu dodatek zkrátil o jeden měsíc na 43 měsíců. Protože za datum zahájení stavby se bere 5. říjen 2018, měla by být dálnice uvedena do provozu do 5. května 2022. Termín úplného dokončení díla dodatek zkrátit také o jeden měsíc na 55 měsíců, tedy do 5. května 2023.

Dálnice D11 spojuje Prahu s Hradcem Králové, podle plánů by měla pokračovat k Trutnovu a na hranice s Polskem. Zde na ni naváže polská rychlostní silnice, po dokončení obou tak bude možné po komunikacích dálničního typu dojet například z Prahy do Vratislavi, Poznaně či Varšavy, připomněla Česká televize.