Vyplývá to z dokumentace k zakázce, kterou ŘSD zveřejnilo na svém profilu zadavatele. Upozornily na ně na svém facebookovém profilu Děti Země. I když ŘSD o nich v dokumentaci jmenovitě nepíše, je zřejmé, že aktivity mají mířit i proti nim.

„Výrazným zlepšením mediálního obrazu o stavbě, respektive její přípravě a technickém řešení, dojde i k posílení postavení ŘSD v rámci jednotlivých správních řízení a výraznému oslabení pozic účelově jednajících vybraných ekologických aktivistů či spolků, resp. jiných zájmových skupin či jedinců, jež účelově brání plynulosti přípravy dotčené stavby,“ uvádí ŘSD v zadávací dokumentaci. ŘSD oslovilo předvybrané firmy, a kdo je vítězem, zatím není jasné.

„Bezmoc mocných“

Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla je D1 tak důležitou stavbou, že je potřeba veřejnosti intenzivněji vysvětlovat její přínosy. „Kolem této stavby je spousta mýtů, potřebujeme vysvětlovat, v jakém stavu příprava je,“ řekl Rýdl.

Podle předsedy Dětí Země Miroslava Patrika jde o ukázkový příklad „bezmoci mocných“. „Státní instituce vlastními lidmi, placenými z veřejných prostředků, nezvládá přesvědčit občany, že příprava dálnice kolem Přerova během dvaceti let je odborně kvalitní, probíhá podle zákona a bez zásadních chyb, takže si za další veřejné prostředky najímá soukromé firmy s cílem tyto problémy zakrýt propagandistickými metodami,“ řekl Patrik.