Ruský ministr financí oznámil, že Ruská federace srovnala poslední dlužnou částku pocházející z éry Svazu sovětských socialistických republik. Země, která bývala součástí federální Jugoslávie, byla poslední zemí, která čekala na vyrovnání sovětského dluhu.

„Zadlužení vůči Bosně a Hercegovině ve výši 125 milionů dolarů bylo vyrovnáno dohodou mezi vládou Ruské federace a vládou Bosny a Hercegoviny,“ píše se v oficiálním prohlášení ministerstva financí Ruska. Vyrovnání bylo podepsáno již 17. března 2017 v Moskvě a v platnost vstoupilo 17. července. Předmětem dluhů bylo především zboží, které vyvážena bývalá Federativní socialistická republika Jugoslávie do Sovětského svazu.

Rusko vyřešilo starý dluh jednorázovou dolarovou platbou ve prospěch BaH. Ten byl adekvátní částí celojugoslávské pohledávky, která se rozdělila mezi následnické státy po rozpadu Jugoslávie.

Posledním, komu ještě Rusko nedoplatilo dlužné částky po již neexistujícím Sovětském svazu, je Korejská republika. Rusko mu má vyplatit 594,6 milionu dolarů (13,2 miliardy korun). Podle smlouvy uzavřené mezi Moskvou a Soulem má být pohledávka vyřešena do konce roku 2025.