"Očekávání nenaplňuje zatím ani import, jehož míra růstu činí za prvních osm měsíců necelé procento. Po dvou třetinách roku je tak zatím mezinárodní obchod za očekáváním," uvedla asociace.

Export do Německa vzrostl od ledna do srpna o 5,5 %

"S exportním výsledkem do Německa se tak potvrzuje rčení kolující v českých průmyslových kruzích, tedy že jsme v podstatě další spolkovou zemí," uvedla místopředsedkyně asociace Pavla Břečková. Vývoz českých firem do Francie vzrostl o 6 %, do Británie o 3,7 %.

V případě Německa je ale podle Břečkové na místě opatrnost a snaha o rozložení rizika, neboť ve chvíli propadu německé ekonomiky tamní firmy výrobu stahují zpět do Německa, bez ohledu na finanční výhodnost.

Meziročně klesl letos zatím vývoz do Polska, Číny a Ruska

Propad exportu do Polska činí 0,9 %. Negativně se vyvíjí i export do Číny, a to o výrazných 5,5 %a. Velmi špatná je exportní bilance v posledních několika letech s Ruskem, kde po 30% pádu za minulý rok klesá vývoz letos o dalších téměř 10 %, uvedla asociace.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v září uvedlo, že dál podporuje myšlenku dobývání perspektivních trhů mimo EU, nástroje podpory exportu jsou zaměřeny především tímto směrem.

"Jsme řízeni poptávkou podniků, které v současné době na evropském trhu nalézají dostatek zakázek i solidní konkurenceschopnost. Současný trend tedy považujeme vzhledem ke shora uvedené situaci na mnoha mimoevropských trzích za přirozený," uvedl náměstek ministra průmyslu Vladimíra Bärtl.