Ministerstvo pro místní rozvoj vypořádalo v meziresortním řízení připomínky k věcnému záměru zákona a nastavilo lhůty, které by měly po jeho přijetí závazně platit. Základem má být lhůta 60 dní, během níž má stavební úřad rozhodnout.

„Žádost včetně dokumentace a podkladů ale musí být perfektní. Pokud nebude úplná, stavební úřad musí vyzvat investora k doplnění nejpozději do 30 dnů od podání žádosti,“ uvedla Marcela Pavlová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj.

Dalším pevným termínem bude možné prodloužení lhůty o 30 dnů, v případě složitých případů o 60 dnů. „Takže bychom měli mít jasné lhůty 60 plus 30, respektive 60 plus 60,“ vypočítává Pavlová. Pokud by úředník v termínu nerozhodl, měla by podle nového stavebního zákona nastoupit takzvaná fikce souhlasu. „Souhlasné rozhodnutí by automaticky vygeneroval systém a doručil jej všem účastníkům řízení s možností se odvolat,“ vysvětlila Pavlová.

Revoluční změny ve stavebním právu

Jak už ministerstvo avizovalo, má nově vzniknout systém Nejvyššího stavebního úřadu, krajských stavebních úřadů a jejich územních pracovišť v obcích s rozšířenou působností, s možností zřídit detašovaná pracoviště na dnešních stavebních úřadech prvního a druhého stupně. Odvolacím místem bude krajský úřad.

„Abychom zabránili nestálému ‚pinkání‘, které proces neúměrně prodlužuje, odvolací orgán bude moci napadené rozhodnutí stavebního úřadu prvního stupně potvrdit anebo změnit, nikoli už zrušit, a vrátit věc k dalšímu řízení,“ vysvětlila Pavlová.

Věcný záměr zákona by měla vláda schválit příští měsíc. Revoluční změny ve stavebním právu, které by podle optimistických odhadů měly začít platit do roku 2021, vítají hlavně investoři, ale také výrobci stavebních materiálů.