Průměrný věk, kterého se mohou Češi dožít, loni po kratší stagnaci opět vzrostl. Takzvaná naděje dožití u čerstvě narozených chlapců dosáhla 76,1 roku a je o 0,1 roku vyšší než v roce 2017. Ve srovnání s počátkem tisíciletí narostla o více než čtyři roky.

close Dožití - Infografika info Zdroj: Deník zoom_in U novorozených holčiček je meziroční nárůst stejný. Mají možnost dožít se 81,9 roku. Naděje dožití u nich do roku 2001 vzrostla o 3,5 roku. Vyplývá to z úmrtnostních tabulek, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Zdraví čtyřicátníci

Naděje dožití se zvýšila i pro podstatnou část dalších věkových kategorií. Například čtyřicetiletí muži mají šanci dožít se více než 77,4 roku, ženy pak 82,6 roku. U těch prvních byl nárůst o něco vyšší, ale to je dáno tím, že roste z nižšího základu. Možnost dožít se vyššího věku je zde o něco vyšší, ale celková populace lidí je v tomto věku o něco nižší než při narození.

Česko stárne

Z regionálního hlediska jsou na tom nejlépe při narození chlapci z Prahy a děvčata z hlavního města a Vysočiny. Statistici jim predikují nejdelší život z celého Česka. Na opačném konci jsou kluci z Ústecka a děvčata z Karlovarského kraje. Prodlužování života ale v zemi doprovází další jev, který už tak pozitivní není. Rodí se málo dětí a stárneme.

„Zvyšující se naděje dožití ve vyšším věku (od konce 80. let 20. století) se projevuje stálým růstem podílu obyvatel ve starším věku,“ konstatoval nedávno ČSÚ v analýze Proměny věkového složení obyvatelstva. Zatímco na počátku století dosahoval průměrný věk Čechů 39 let, předloni už dalece překročil 42 roků.

Přibývá také žen, které nemají děti. „Mezi generací třicátnic a čtyřicátnic může bezdětnost dosáhnout až osmnácti procent,“ varuje Jonáš Vokřál z reprodukční kliniky Reprofit. přibývá také žen s jedním potomkem.