MF kvůli neuhrazení poplatků zahájilo se Sazkou správní řízení, ve kterém firmě hrozí odebrání licence na veškerou činnost. Sazka je v úpadku od konce března.

Poplatky se týkaly číselných loterií, kurzových sázek, internetových kurzových sázek a videoloterijních terminálů. "MF proto zahájilo čtyři správní řízení o odnětí povolení k provozování výše uvedených her. Oznámení bylo Sazce oznámeno 19. května. Od tohoto data běží MF lhůta 30 dní, respektive 60 dní pro vydání rozhodnutí," uvedl Jakob. Sazka má podle něj nyní možnost vyjádřit se k zahájenému řízení, včetně možnosti nahlížet do spisu, a to do 6. června. Proti rozhodnutí má možnost loterijní společnost podat rozklad, a to ve lhůtě 15 dní od doručení rozhodnutí.

Jakob upozornil, že ministerstvo se mimo jiné opíralo o rozhodnutí Finančního úřadu pro Prahu 1 z 13. května. Úřad tehdy zamítl žádost o prodloužení lhůty pro splacení správních poplatků o šest měsíců. Proti tomuto rozhodnutí se Sazka může odvolat do 30 dnů od doručení rozhodnutí.

Sazka se chce bránit

"Sazka využije všech právních prostředků v rámci správního řízení. Zároveň upozorňuje, že podává odvolání proti zamítnutí žádosti o prodloužení splatnosti poplatků ministerstvem financí," reagoval ve čtvrtek mluvčí Sazky Jan Tuna.

Finanční úřad pro Prahu 1 zároveň podle Jakoba přihlásil nezaplacené správní poplatky jako pohledávku státu v insolvenčním řízení.

MF předminulý týden pozastavilo Sazce licenci na provozování číselných loterií kvůli tomu, že nevyplatila včas výhru ve Sportce za více než 103 milionů korun. Výhru však Sazka podle svého mluvčího postupně splácí. Tuna již dříve informoval o tom, že vedení firmy rozhodlo, že se proti rozhodnutí odvolá. "Ministerstvo financí dosud neobdrželo rozklad Sazky proti rozhodnutí, jímž se dočasně zastavuje provozování číselných loterií z důvodu nevyplacení výhry ve Sportce," informoval dnes Jakob. Sazka má přitom čas do 24. května.

Více k Sazce čtěte ZDE