„V oblasti retailového bankovnictví jsme dosáhli dalších rekordních výsledků v řadě. Na Fér produkty postavené na jasných podmínkách a transparentních cenách klienti slyší. Dařilo se nám proto i přes silnou konkurenci zvyšovat počet klientů i objemy klíčových retailových produktů jako Fér hypotéky, Fér půjčky a firemní Fér úvěry pro podnikatele a malé firmy,“ shrnuje člen představenstva a ředitel pro retail Sberbank Jiří Antoš.

Doplnil, že se bance dařilo i v prodeji pojištění a investic.

V oblasti firemních zákazníků k výsledku přispěl i velký objem devizových operací před ukončením intervenčního režimu České národní banky (ČNB). Sberbank se dařilo i co se týče výsledků ze zajišťovacích obchodů měnových i úrokových rizik. Banka se také podílela na významných syndikovaných úvěrech a byla aktivní v exportním, obchodním a real estate financování.

„Podle předběžných neauditovaných výsledků dosáhly provozní výnosy před tvorbou rezerv a opravných položek celkem 2,228 miliardy korun. Bilanční suma Sberbank za rok vzrostla o 13 procent na 81,46 miliardy korun,“ uvádí člen představenstva a finanční ředitel Sberbank Dušan Baran.

Počet aktivních klientů stoupl o čtyři procenta na 113 tisíc. Celkový objem depozit přijatých od klientů se meziročně zvýšil o patnáct procent na 64,13 miliardy korun a celkový objem klientských úvěrů vzrostl o 8,8 procenta na 60,48 miliardy korun.

„I přes růst prodejních výsledků a investic do nových služeb a moderní infrastruktury se nám celkové provozní náklady daří držet pod kontrolou. V loňském roce jsme v souvislosti s rekordním počtem žádostí o úvěr jako jedna z prvních bank v Evropě nasadili do svých procesů softwarového robota," vysvětluje Baran.

Díky tomu prý udrželi nejen kvalitu a rychlost služeb, ale i jejich efektivitu. Provozní náklady oproti loňskému roku mírně vzrostly, a to na 1,454 miliardy korun. Opravné položky se díky kvalitě úvěrového portfolia oproti předchozímu roku snížily.

Díky pečlivému řízení rizik banka v loňském roce udržovala nízký podíl nesplácených úvěrů, který mírně klesl na 5,43 procenta. Kapitálová přiměřenost dosáhla na konci roku úrovně 16,44 procenta.

"Kapitál banky se tak výrazně drží nad hranicí požadovanou regulátorem a umožňuje nám další rozvoj,“ dodává Baran.