Výsledný schodek byl o 13,9 miliardy vyšší, než původně ministerstvo financí plánovalo. Důvodem byla předčasná úhrada závazků ze státní záruky vůči ČNB ve výši 14 miliard korun. Na konečném výsledku se podílel i schodek hospodaření systému důchodového pojištění ve výši 0,9 miliardy korun.

V letošním roce počítá zákon o státním rozpočtu s účetním schodkem 91,3 miliardy korun. Faktický deficit je ovšem podle MF 122 miliard korun. Část deficitu by měl pokrýt výnos z prodeje sedmi procent akcií společnosti ČEZ.

Ministerstvo financí v rámci návrhu státního závěrečného účtu za rok 2006 také uvedlo, že deficit veřejných financí za loňský rok ve výši 2,96 procenta HDP v metodice EU je zkreslený tím, že se loni převedly peníze do rezervních fondů jednotlivých ministerstev.

Ty totiž v uvedené metodice ESA 95 vylepšují deficit veřejných financí. "Na účtech rezervních fondů bylo ke konci roku 2006 více než 68 miliard korun, což ve vztahu k HDP představuje částku přibližně dvě procenta HDP. Tato skutečnost vytváří, v případě zapojení těchto prostředků do výdajů státního rozpočtu, potenciální rizika zhoršování deficitu veřejných rozpočtů k HDP v dalších letech," upozornilo MF.

Údaj o deficitu veřejných financí ve výši 2,96 procenta zveřejnil Český statistický úřad na počátku dubna a v pondělí jej notifikoval evropský statistický úřad Eurostat.