Kdy jste v Příbrami obnovili provoz, co v závodě už funguje a jaký bude další vývoj?
Vzhledem ke špatnému technickému stavu závodu, kde se jednoznačně projevil přístup bývalého vlastníka absolutní absencí základních provozních investic a oprav, jsme se rozhodli s modernizací začít okamžitě. Podařilo se nám v poměrně krátkém čase – již dva měsíce od převzetí – zprovoznit expedici a postupně následovaly další provozy. Jsme zvyklí fungovat v určitých standardech provozu a bohužel k tomu bude v Příbrami zapotřebí mnoho následných investic, které zaberou určitý čas. K úplnému obnovení provozu bude docházet během následujícího období. Okamžitě po převzetí objektu jsme začali s opravami. Počítali jsme s určitým rozsahem prací, bohužel se ukázalo to, co nebylo možné ze zastaveného provozu poznat, a to nefunkční stav páteřních rozvodů – rozvody páry, chlazení, elektriky, nevyhovující stav střech a podobně. V minulosti byly prováděny opravy jen vizuálně. Myslím, že to i dokresluje stav, ve kterém se podnik ocitnul, jeho úpadek určitě nebyl náhodou. Skutečný technický stav se projeví teprve v okamžiku, kdy do něj zasáhnete. Investice, které byly plánované pro spuštění provozu, jsou mnohonásobně vyšší, než byly původní odhady. Dnes už je jasné, že celkový odhadovaný rozpočet plánovaný na rekonstrukci a modernizaci celého závodu, který se plánoval v desítkách milionů korun, nebude v žádném případě dostačující. Pro našeho dlouhodobého partnera, který se staral o developerskou část, vzhledem k těmto skutečnostem není tento stav řešitelný, a proto veškeré investice provedeme sami. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli k úplnému přesunu naší společnosti do Příbrami.

Kde jste museli s opravami začít?
Zatím základními opravami prošly ty části, které jsou nutné pro provoz jateční činnosti. Probíhá rekonstrukce administrativní a sociální budovy, kompletní rekonstrukcí prošla myčka přepravek, pracuje se na opravě jednotlivých chladíren, v nejbližší době dojde k dokončení druhé části bourárny, budeme se snažit co nejdříve spustit část masné výroby. V plánu je tedy kompletní rekonstrukce a vzhledem k objemům naší výroby i celkové rozšíření provozů. Celá akce je rozdělená do několika etap a potrvá přibližně dva roky. S první etapou jsme již začali a veškeré činnosti probíhají dle stanovených termínů. Následné etapy jsou již finalizovány v projekčních částech a začínáme s výběrovými řízeními na dodavatele. Naší snahou je upřednostňovat zejména lokální firmy, tímto způsobem jsme vždy za dobu své více jak dvacetileté existence vždy postupovali. Počítáme s tím, že výsledkem bude moderní závod, který nabízí stabilní pracovní prostředí v regionu.

Kolik zaměstnanců nyní v závodě pracuje, kolik jich bylo z úřadu práce a na jakých pozicích tyto lidé pracují?
Od začátku vytváříme znovu ta pracovní místa, která bohužel po krachu bývalé Příbramské uzeniny zanikla. V současné době u nás pracuje přibližně 200 lidí a samozřejmě s postupnou obnovou a rozšiřováním našeho závodu budou pracovní místa ještě přibývat. Nabízíme mnoho volných pozic a využíváme velmi dobré spolupráce s úřadem práce. Při výběru zaměstnanců preferujeme především místní zájemce. Z evidence úřadu práce jsme již přijali něco přes 30 nových pracovníků. Současné portfolio volných pracovních pozic tvoří zájem zejména o řidiče, pracovníky do výroby, řezníky, výrobářky, administrativní a účetní pozice, pracovníky technických úseků, mistry a vedoucí úseků. Pokud nemá zájemce přesnou kvalifikaci, jsme připraveni ho k jednotlivým odvětvím samozřejmě zaučit a snažíme se využít i jeho dosavadní kvalifikace.

Kolik lidí plánujete v dalším období přijmout?Eduard Koranda, ředitel společnosti Zeman - maso, uzeniny v Příbrami.
Pro letošní rok plánujeme přijmout ještě přibližně 50 nových zaměstnanců a postupně, vzhledem k průběhu modernizace celého závodu by se celkový počet zaměstnanců tady v Příbrami mohl pohybovat okolo 350 – 400 lidí, ale samozřejmě žádné číslo není konečné, naší vizí je se neustále se rozšiřovat a s tím přirozeně přicházejí i další pracovní místa.

Zaměstnanost tvoří i místní firmy, kterým zůstaly dluhy v minulém období, budete spolupracovat s těmito firmami?
Výroba čerstvých uzenin a masa je samozřejmě založena především na lokálních surovinách a s tím je spojena velká návaznost na spolupráci s regionálními firmami, ať už jsou to farmáři, řemeslníci a další spektrum ostatních oborů. Z dodavatelů suroviny jsme začali spolupráci například se Zemědělskou a.s. Hluboš, která je vzdálená pouhých 5 km od závodu, což je pro obě společnosti velkou výhodou, například díky menším nákladům na dopravu. Dále spolupracujeme s Výrobním Družstvem Sádek, SVOM Mišovice, ZS Zalužany, Zemědělské družstvo se sídlem v Rosovicích a Zemědělské družstvo Krásná Hora nad Vltavou a.s. a mnoha dalšími firmami s výrobním a stavebním zaměřením. Vždy se snažíme preferovat místní firmy a od převzetí podniku tak postupujeme, na obnově provozu mají místní firmy největší podíl. Seznam dodavatelů v předešlém období máme k dispozici a samozřejmě tyto firmy oslovujeme.

Proč podle vás došlo ke krachu Příbramské uzeniny?
Zajímali jsme se o tento podnik již dříve, v roce 2012 došlo k dohodě o prodeji tehdy ještě funkčního podniku. Bohužel ze strany vlastníka nebyla dohoda dodržena a následující období ukázalo, že záměr byl zřejmě jiný. Doplatili na to dodavatelé, zaměstnanci, stát… Za rok a půl se dokázalo zadlužení společnosti téměř zpětinásobit, což normálním provozem není možné. Upozorňuji, že v roce 2012 ještě za funkčního provozu bylo vše řešitelné bez následujících problémů. Smutné je to, že tehdy dohodnutá cena za funkční podnik byla paradoxně nižší než ta, která bude nyní, jelikož zastavení provozu, ztráta trhu a následné investice částku jednoznačně převýší.

Dostane se Příbramská uzenina zpět na trh v regionu, když si po dobu „přestávky" obchodníci zvykli odebírat od menších dodavatelů?
S postupným obnovováním provozu budeme samozřejmě chtít oslovit bývalé zákazníky. Bohužel ale například rozvozová auta určená pro tento segment prodeje byla po své roční odstávce v tak katastrofálním stavu, že nešla v žádném případě použít (průměrné stáří aut bylo 13 let). Jelikož se zaměřujeme především na pultový prodej, nabídneme zákazníkům širší sortiment produktů. Chceme ale počkat, až jim budeme moci nabídnout veškeré jejich dříve oblíbené výrobky.

Dříve byla firemní prodejna velmi oblíbená nejen kvůli masu a uzeninám. Prodejna už funguje, co všechno zákazníkům nabízí?
Prodejna byla otevřena již před velikonočními svátky a nabízí široký sortiment čerstvého masa (především od místních farmářů) z již zprovozněné porážky, uzenin, lahůdek, pečiva a také zboží z teplého pultu jako je sekaná, karbanátky, pečená masa a speciality, které jsou už vyráběny v Příbramském závodě.

Zachováte receptury uzenin přinejmenším stejně dobré, jako byly dříve? V posledních letech získávaly některé výrobky ceny v regionálních soutěžích. Je vyhrávat také vaším cílem?
Začínáme postupně vyrábět výrobky, které byly oblíbené u zákazníků a ke kterým jsme získali i ochranné známky. Mezi tyto výrobky patří například Brdská klobása, Brdská pálivá klobása, Čertovské špekáčky, Sněženka apod. Samozřejmě navážeme i na výrobu ostatních specialit. Některé receptury jsme již začali používat při výrobě v našem závodě v Zábřehu (na Moravě). Naším cílem je především dělat kvalitní výrobky z domácích surovin, a pokud je děláte poctivě, tak největší výhrou a oceněním je na prvním místě spokojený zákazník a díky němu pak mohou přicházet i další ocenění, ať již v podobě regionálních nebo celonárodních soutěží.

Komu patří ZEMAN maso-uzeniny? Jaká je historie a současnost této firmy?
Historie řeznictví Zeman lze datovat už od roku 1897, kdy započíná rodinnou tradici řeznického řemesla tehdy ještě ani ne dvacetiletý Alois Schneider. Na něho navazují další generace. V roce 1948 je bohužel z důvodu znárodňování soukromé podnikání zastaveno. Rodina ale naštěstí řeznický cech neopouští a proto v roce 1991 mohou na tuto tradici navázat bratři Robert a Josef Schneiderovi, kteří otevírají svou první prodejnu a výrobnu uzenin v Plzni. Postupně se rozrůstají prodejny a odbyt, je postaven nový stejnojmenný závod na výrobu uzenin a firma se rozděluje na dvě části, výrobní část a maloobchod, který tvoří specializovaná síť prodejen masa, uzenin a lahůdek s obchodním názvem Zeman. Na začátku roku 2004 přebírá obě společnosti mladší z bratrů Robert, razantně rozšiřuje výrobní kapacity a již za pět let je největším výrobcem uzenin v Čechách. V roce 2012 výrobní závod v Plzni prodává investiční skupině Penta. Řeznictví Zeman zůstává nadále ve skupině firem Roberta Schneidera, dalším partnerem skupiny se stává Eduard Koranda, který zodpovídá za maloobchod a výrobní provozy. Současně je síť se svými 110 prodejnami jednou z největších v České republice, obrat v roce 2014 sahal k hranici dvou miliard korun a společnost aktuálně zaměstnává cca. 1.400 lidí. Hlavním artiklem je prodej čerstvého českého masa a uzenin podle tradičních (národních) receptur. V roce 2013 byl otevřen nový výrobní závod, disponujeme vlastní logistikou a dopravou. V roce 2015 společnost získává další provoz, výrobní areál bývalé příbramské masny. Naším cílem je dále rozšiřovat prodejní síť a nabízet našim zákazníkům kvalitní (české, regionální) domácí produkty.