Ministr naopak odmítl další senátní návrh na zrušení navrhované povinnosti krajů nabízet SPÚ ze svého i obecního majetku pozemky, které patřily ke zrušeným krajským školám, což ve Sněmovně prosadil její zemědělský výbor. Obě senátní úpravy horní komora přijala na návrh svého výboru pro veřejnou správu a územní rozvoj.

SPÚ by měl nově podle návrhu předsedy senátního zemědělského výboru Jana Hajdy (ČSSD) předkládat horní komoře prostřednictvím vlády každoročně výroční zprávy o své činnosti. Hajda to zdůvodnil tím, že Senát by měl mít kontrolu nad obsáhlým majetkem, který úřad spravuje.

Novela odolala návrhům ODS a ústavně-právního výboru na zamítnutí kvůli tomu, že má do dvou let ukončit vydávání náhradní půdy restituentům. Zbývající restituenti, kteří mohou ještě nárokovat až 300.000 hektarů zemědělské půdy, by měli být vyplaceni. Dostat mají zhruba půl miliardy korun.

Senátorka a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová (za SZ) označila za "nehoráznost" to, že by restituenti měli být vyplaceni podle sazeb z počátku 90. let minulého století. Podle ní je to v rozporu se soudními verdikty z poslední doby. Argumentovala například loňským rozhodnutím Ústavního soudu, který vyhověl manželům nespokojeným s náhradou kolem 180.000 korun - nakonec dostali za pozemky 3,8 milionu korun.

Kritici poukazovali na to, že by na tom vyplacení restituenti byli hůře než ti, kterým byly vydány náhradní pozemky. Jurečka namítal, že stát eviduje 48.000 žadatelů s nárokem do 10.000 korun, které nelze při současných cenách vypořádat pozemkově.

Privatizace zemědělské půdy

Od začátku 90. let Pozemkový fond a následně z něj vzniklý SPÚ privatizoval 660.000 hektarů zemědělské půdy. Původní plán počítal s privatizací půl milionu hektarů. SPÚ by měl podle návrhu do budoucna mimo jiné více využívat předkupní právo státu k privatizovaným pozemkům. Komplikuje to současná právní úprava.

Novela kvůli zachování státní rezervy půdy ruší také možnost převodů státní půdy vlastníkům sousedících pozemků, pokud převáděná půda nepřesahuje deset procent rozlohy sousedního pozemku. Podle vlády byla navíc využitelnost tohoto ustanovení v praxi mizivá.

Norma má také na zásah Sněmovny umožnit zahrádkářům požádat o převod půdy pod zahrádkářskými a chatovými osadami, a to za cenu obvyklou. Žádost budou moci podat do 31. prosince 2018. Týká se to osad, které vznikly před 1. říjnem 1976. Do zákona tak vrací ustanovení, které pozbylo platnosti k 31. prosinci 2013.