„Kroky, týkající se převodu mého majetku do svěřenského fondu, jsem již učinil. Svěřenský fond bude založen přibližně ve druhé polovině měsíce března,“ uvedl pro ČT Valenta. Podle něj není důvodem zákon o střetu zájmů, který zakázal vrcholným politikům vlastnit média a přinesl i další omezení ohledně jejich podnikání.

„Pro tento krok jsem se rozhodl výhradně kvůli dědickému uspořádání majetku. Tato možnost, kterou nabízí zákon, je optimální v případě, kdy majitel společností chce, aby vybudované firmy a majetek zůstaly zachovány jako celek i do budoucna a nebyly atomizovány,“ řekl Valenta.

Důvodem není zákon o střetu zájmů

Zákon o střetu zájmů vešel v platnost zhruba před dvěma lety. Kvůli podezření z Valentova střetu zájmů podala v polovině prosince podnět organizace Transparency International (TI). Podle TI ovládá Valenta regionální televizi TV Brno 1 prostřednictvím českých a kyperských společností, což organizace doložila potvrzeními kyperského ministerstva obchodu a výpisy z českého obchodního rejstříku. TI je přesvědčena, že se tím Valenta provinil proti českému zákonu o střetu zájmů, který zakazuje veřejným funkcionářům osobně ovládat firmy, které provozují rozhlas, televizi nebo vydávají noviny.

Valenta to odmítá. Funkci ve zlínském krajském a městském zastupitelstvu totiž vykonává jako neplacený člen. Ustanovení novely zvané „lex Babiš“ nepůsobí zpětně.

Od roku 2014 působí Valenta jako senátor za Uherské Hradiště, o dva roky později zasedl v zastupitelstvu Zlínského kraje. V roce 2018, tedy v době účinosti novely se Valenta stal zastupitelem města Zlína.  
Valenta patří k nejmovitějším zákonodárcům. V roce 2016 si podle majetkového přiznání člena horní komory přivydělal zhruba 2,55 miliardy korun, a to zejména prodejem cenných papírů.

Společnost Synot Tip patří k nejvýznamnějším subjektům na českém loterijním trhu. Loni utržila 4,89 miliardy korun. Společnosti skupiny Synot podnikají například na Slovensku, v Lotyšsku, Albánii, Kosovu, Vietnamu, Řecku, Španělsku, Gruzii a dalších zemích. Skrze firmu Synot Real Estate vlastnila skupina Synot v roce 2017 zhruba 120 nemovitostí a víc než 620 pozemků, měla tak aktiva za 2,2 miliardy korun. Valenta vlastní také Základní školu ORBIS ve Zlíně a Vysokou školu Karla Engliše v Brně.