Vysvětlení je jednoduché. Tento počet je jen na papíře. Většina z nich už ve skutečnosti neexistuje – či jen jako šrot někde ve stodole. Majitelé je totiž neodhlásili z evidence. Aniž to tuší, tak jim za to hrozí dvacetitisícová pokuta.

V Centrálním registru je evidováno přes 6,5 milionů vozů. I když zákon o pojištění říká, že každé vozidlo musí mít povinné ručení, pojištěno jich je o 800 tisíc méně. „Jen motocyklů Jawa je nepojištěných 312 tisíc,“ potvrzuje ředitel České kanceláře pojistitelů Jakub Hradec. Kancelář přitom vznikla před sedmi lety proto, aby takovéto „duchy“ – tedy vozidla bez povinného ručení – odhalovala a pojistné vymáhala.

Jenže to může jen od zlomku neplatičů. „Může za to chyba zákona. My dosáhneme jen na ty, kteří se po roce 1999 alespoň jednou pojistili,“ říká Hradec. Zákon totiž nepamatuje na ty, kdo buď nikdy nezaplatili povinné ručení, či je platili naposledy před platností nového zákona a v registrech pojišťoven tedy nefigurují. „Tuto mezeru odhalila bohužel až praxe,“ říká Hradec. Kancelář tak může „dosáhnout“ pouze na hříšníky, které odhalí při kontrole policie – a ani tehdy nemůže požadovat pojištění zpětně.

Udělejte pořádek

Česká kancelář pojistitelů proto chce změnit zákon tak, aby mohla požadovat pojistné ze všech registrovaných vozidel. „A majitelé by měli prokazovat, že náš požadavek není oprávněný,“ říká Hradec. Vybrané pojistné by šlo do fondu, z kterého jsou hrazeny škody, jež způsobí nepojištěná auta. Hradec odhaduje, že by tak fond mohl získat čtvrt miliardy ročně. „Mohlo by to tak z velké části pokrýt objem výplat z garančního fondu,“ říká. Podle něj by to také pomohlo vyčistit registry.

I když už kancelář o změně zákona jedná s ministerstvem financí, to není změně příliš nakloněno. Podle něj není potřeba, aby se zákon vztahoval na vozidla, která nejsou provozována a nemohou tedy způsobit škody. „Zákon o přestupcích obcím umožňuje zjišťovat, zda tím není porušen zákon, a dát sankci,“ říká mluvčí ministerstva financí Jan Očenášek. Hradec ale poukazuje na to, že nyní nemůže kancelář takováto auta obcím ani hlásit. „Ostatně ani u případů, které jsme jim už nahlásili, nevíme, jak s nimi obce naložily. Neexistuje zpětná vazba,“ říká.

Případné pokutování hříšníků, kteří svá vozidla včas neodhlásili, je složité. Elektronicky se totiž evidence vozů vede jen zhruba deset let. „Karty dříve registrovaných vozidel jsou v papírovém archivu, byl by problém se v tom vyznat,“ přiznává vedoucí zlínského oddělení evidence vozidel Martin Šoc.

Motorová vozidla

celkem
registrovaných 6 490 393
pojištěných 5 667 218
nejvíce registrovaných
Škoda 1 855 976
Jawa 503 539
Ford 334 920

Pramen: MVČR , ČKP