Nyní Fond pojištění vkladů poskytuje ze zákona náhrady za pohledávky z vkladů bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen se sídlem v ČR ve výši 100 procent vkladu maximálně však 100.000 eur (zhruba 2,75 milionu Kč) na jednoho klienta v jedné bance. Pojištěny jsou veškeré vklady jak fyzických, tak právnických osob, vedené v pojištěných institucích v české nebo cizí měně, včetně úroků. Peníze do fondu odvádějí banky, záložny a stavební spořitelny. Ke konci července činily rezervy fondu 27,4 miliardy.

Záložny slibují zpravidla vyšší zhodnocení vkladů než banky. Singer uvedl, že tento sektor je rizikovější. Není podle něj systémově významný – má zhruba 44 miliard, a představuje tak asi jedno procento české finanční soustavy. Zaměstnává ale asi třetinu zaměstnanců bankovního dohledu, zdůraznil Singer. „Mně se zdá, že ten sektor fungoval velmi dobře, dokud měl vklady pojištěné v menší míře než banky. Lidé si na své peníze dávali větší pozor," řekl deníku guvernér. V kampeličkách mělo loni uloženo peníze 70 až 80 tisíc klientů.

Asociace záložen v reakci na Singerova slova uvedla, že mechanismus pojištění vkladů je primárně stanoven evropskou legislativou EU, následně převedenou do předpisů jednotlivých členských zemí. „Příslušná směrnice EU jednoznačně stanoví, že předmětem pojištění jsou klientské pohledávky z vkladů vedených u úvěrových institucí, tedy u bank i u záložen. Směrnice stanoví výši pojištěného vkladu, nepřipouští ani možnost jejího snížení v žádné z členských zemí," uvedla asociace. Není tak podle ní jasné, jak by bylo možně Singerovu myšlenku uskutečnit bez dalších, „naprosto zásadních legislativních změn". Zároveň asociace v prohlášení, jež má ČTK k dispozici, míní že pro tyto úvahy není důvod, neboť kampeličky při svém podnikání podléhají stejným pravidlům jako banky. Takovýto krok by tedy významně porušil princip rovných podmínek podnikání, dodala asociace.

Metropolitní spořitelní družstvo přišlo o licenci

Singer v rozhovoru pro HN o kampeličkách hovořil v souvislosti s nedávným zásahem ČNB proti jedné z nich. Centrální banka v polovině prosince odňala licenci Metropolitnímu spořitelnímu družstvu (MSD). Podle banky tato kampelička financovala nekonkrétní, neověřené a nereálné záměry. Vrchní státní zastupitelství zablokovalo již dříve družstvu účty kvůli podezření z úvěrového podvodu. Vrchní soud rozhodnutí v polovině roku opakovaně potvrdil. Záložna si na to stěžovala u Ústavního soudu, jeho soudci ale dnes konstatovali, že justice nepochybila.

Singer k MSD poznamenal, že podle něj „tohle není případ, že by se v dobré víře jenom špatně řídila firma". „Ten spis je jeden z nejdelších, jaký jsem kdy měl v ruce, a odborný útvar o sankcích i odebrání licence rozhodl správně. To, co se v tomto případě dělo, sankcionuje většinou ex post trestní procedura," řekl HN.