„O záměru jsme se dozvěděli teprve před třemi týdny. Máme velké obavy z hluku, zápachu a z nebezpečí úniku odpadních látek. Areál leží v zátopovém území a všichni si pamatujeme, co tady páchala voda v roce 1997. Sklárny byly zaplaveny,“ uvedla jedna ze signatářek petice Radmila Hudosová, která má dům sto padesát metrů od plotu areálu. Nedaleko stojí panelové sídliště.

Bioplynovou stanici má stavět developerská firma Redrace Development, která opuštěný areál skláren koupila na podzim roku 2009; založena byla právě s cílem koupě této nemovitosti. Některé objekty v areálu pronajala, sídlí tu několik firem, na příklad výrobce Petriho misek nebo kaleného skla.

Celý záměr je teprve ve fázi zahájení územního řízení. „Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti mohou být uplatněny nejpozději při jednání 28. července, jinak se k nim nepřihlíží,“ stojí v oznámení stavebního úřadu Šumperk, který povolení stavby vyřizuje.

Stanice má v první fázi zpracovávat například kukuřičnou a travní senáž, ve druhé fázi pak přejde na biologicky rozložitelný komunální odpad. Ročně má spotřebovat deset až patnáct tisíc tun biomasy, vyprodukovat pak až 1712 kubíků bioplynu, který lze využít k vytápění, a až 3373 megawatthodin elektrické energie.

Starosta: Lidé nemusí mít z moderních technologií strach

Tři sta metrů dlouhým teplovodem by chtěl investor napojit stanici na obecní kotelnu, která zásobuje teplem přilehlé bytové domy a další objekty obce. Vyrobená elektřina má být spotřebovávána přímo v areálu bývalých skláren a případný přebytek chce investor dodávat do sítě ČEZu. Odpad má být ukládán do kompostárny, kterou se v rámci centrálního sběrného dvora chystá vybudovat obec Rapotín.

Obec jako jeden z účastníků řízení dala k záměru souhlasné stanovisko: „Je to v průmyslovém areálu a v souladu s územním plánem, námitky tedy nemáme za předpokladu, že budou dodrženy všechny podmínky dané zákonem,“ uvedl starosta Ondřej Kopp (nez.) a dodal: „Nevím, proč lidé mají ze stanice při současných moderních technologiích strach.“

Projekty bioplynových stanic se ale málokde obejdou bez protestů veřejnosti. V současné době bojují proti obdobné stavbě lidé v Rovensku. Tam má stanice stát pouhých 130 metrů od rodinných domů.

Údaje o bioplynové stanici v Rapotíně

• Zastavěná plocha 2245,8 m2
• Roční produkce bioplynu 1658-1712 m3
• Roční produkce elektřiny 3363 - 3373 MWh
• Roční produkce tepla 13661 -14105 GJ
• Roční spotřeba biomasy 10000 - 15000 t
• Zahájení výstavby duben 2012
• Kolaudace prosinec 2012

Zdroj informací: KÚ Olomouckého kraje

Čtěte také: Rapotínské sklárny skončily, lidé jsou bez práce