Systém je určen nejen pro odpad vznikající ve firmě, ale také pro drobný odpad vznikající v domácnostech zaměstnanců automobilky. Škoda Auto se tak zapojila do celorepublikového projektu „Zelená firma“. Škoda Auto systém zavádí ve spolupráci s firmou Rema.

„Nový systém ekologického nakládání s elektroodpadem nám přinese úsporu nákladů a zároveň rozšíření o sběr a likvidaci odpadu z domácností našich zaměstnanců. Pevně věříme, že se zaměstnanci do celého systému aktivně zapojí a přispějí tak k procesu neustálého zlepšování životního prostředí nejen ve Škoda Auto, ale i v jejich okolí,“ uvedl Václav Košvanec, odpadový hospodář Škoda Auto.

Drobný elektroodpad z domácností zaměstnanců bude podle podnikového mluvčího Jaroslava Černého sbírán do speciálních kontejnerů umístěných na vybraných vrátnicích závodu v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. Zaměstnanci do nich mohou vhazovat veškerou elektroniku od mobilních telefonů, přes příslušenství k počítači po hračky a nářadí na elektrický proud. Zamezí se tak neekologickému nakládání s tímto odpadem, tedy vhazování uvedených předmětu do popelnic s komunálním odpadem, který končí na skládkách.