„Vrámci projektu se zaměří speciálně zřízený výzkumný team útvaru Technického vývoje Škoda Auto ve spolupráci sdalšími institucemi na analýzu reálných dopravních nehod aktuálně vyráběných vozů Škoda, při kterých došlo kaktivaci airbagu, kújmě osob, resp. ke střetu schodcem nebo cyklistou,“ řekl Boleslavskému deníku mluvčí Škody Auto Evžen Krauskopf.

Vlastní analýza se bude skládat ze tří základních částí: technické (konkrétní poškození vozu a jeho chování při nehodě), medicínské (zranění osob a možnosti jeho minimalizace) a psychologické části (příčiny nehody). Takto získané poznatky budou spolu sinformacemi zjištěnými během standardních nárazových zkoušek sloužit kdalšímu zlepšování aktivní ipasivní bezpečnosti současně vyráběných inově vyvíjených automobilů. Při realizaci projektu se vycházelo zvelice dobrých zkušeností a zmetodiky značek VW a Audi, které na německých silnicích provádějí obdobný výzkum již několiklet.

Dr. Eckhard Scholz, člen představenstva a.s. Škoda Auto odpovědný za technický vývoj, při této příležitosti uvedl: „Reálné nehody zkoumáme proto, aby se příště pokud možno nestávaly, a pokud se stanou, aby měly co nejmírnější následky. Protože bohužel květšině nehod dojde zdůsledku lidského pochybení, chceme také pomoci nápravě– preventivně působit, vysvětlovat co se děje při nehodě, jak je důležité použít bezpečnostní pásy, zajistit náklad, jakou roli hraje rychlost, reakční doba a bezpečná vzdálenost. Chceme hledat další možnosti, jak může samotné vozidlo ještě lépe eliminovat následky nehody. Proto se zaměřujeme nejen na chování vozidel při normovaných bariérových zkouškách, ale také na dění při skutečných nehodách.“

Zprávu okonkrétní dopravní nehodě předá teamu Výzkumu dopravní bezpečnosti přímo policie, pokud protokolující úředníci zjistí, že jsou splněna výše uvedená kritéria. Navíc bude od 16.1.2008spuštěna bezplatná telefonní linka 800634639 (800 NEHODY). Vpřípadě možnosti a na základě dohody spříslušným útvarem Policie ČR pak může team Výzkumu dopravní bezpečnosti vyjet ipřímo ke konkrétní nehodě. Ktomuto účelu jsou kdispozici speciálně upravené vozy Škoda Octavia Scout, vybavené odpovídající dokumentační a měřící technikou. Specialisté pak můžou přímo na místě, pokud to okolnosti umožní, pořídit údaje omístě nehody, podmínkách, ohavarovaných vozidlech a jejich technických parametrech, škodě, jakož iúdaje oeventuálních zraněních.

Martin Jahn, člen představenstva Škoda Auto odpovědný za řízení lidských zdrojů, vyzdvihl: „Tento projekt by nebylo možné realizovat bez podpory jednotlivých složek ministerstev vnitra, dopravy a zdravotnictví, zejména bez úzké spolupráce sPolicií ČR, Hasičským záchranným sborem ČR a BESIPem. Vzhledem kvysokému podílu vozů Škoda na domácím trhu lze bez nadsázky konstatovat, že téměř každé druhé vozidlo na českých silnicích je právě značky Škoda. To byl také jeden zdůvodů, proč jsme se rozhodli tento projekt inicializovat. Získané informace zdopravních nehod nám pomůžou při dalším vývoji bezpečnosti našichvozů.“

Podle ředitele Dopravní policie ČR plk. Martina Červíčka je správné, že se na zvyšování dopravní bezpečnosti podílí nejen státní správa, ale isoukromý sektor. „Projekt společnosti Škoda Auto vítám, stejně jako všechny její další aktivity voblasti zvyšování dopravní bezpečnosti, například podporu dětských dopravních hřišť. Oceňuji, že se automobilka nezaměřuje jen na bezpečná auta, ale ina bezpečné řidiče,“ uvedl Červíček.