Devítileté Adélce z Brna jde učení velmi dobře a rodiče si na její známky nemohou stěžovat. Horší je to však s jejím stravováním ve škole. Matka, která je dlouhodobě bez práce a stará se ještě o její dva mladší sourozence, nemá peníze na to, aby dceři zaplatila školní obědy.

„Přivydělávám si proto alespoň roznášením letáků. Vydělané peníze nám však nestačí ani na základní potřeby. Jedním z důvodů je i exekuce uvalená na otce Adélky,“ popsala žena, která si kromě obědů nemůže pro Adélku dovolit ani jiné mimoškolní aktivity.

Kvůli obědům se proto zoufalá matka obrátila na neziskovou organizaci Women for Women. Ta už od roku 2013 pomáhá financovat obědy ve školních jídelnách dětem rodičů, kteří si je nemohou dovolit zaplatit. A matka Adélky není sama, kdo se na organizaci v poslední době obrátil. Počty rodičů, kteří nemají na to, aby zajistili školní stravu svým potomkům, rok od roku stoupají. V prvním roce fungování projektu Women for Women tuto možnost využili v celé republice rodiče pro 370 ratolestí, nyní jich je přes přes 14 tisíc.

„V porovnání s minulým školním rokem máme už nyní o více než 1500 dětí více. A to není ještě konec tohoto školního roku,“ uvedla hlavní koordinátorka projektu Obědy pro děti Jiřina Novotná. Podle ní však bude dětí, kterým jejich rodiče nebudou moci zaplatit školní obědy, razantně přibývat.

„Celkově očekáváme v roce 2023 několikanásobné zvýšení žádostí, může se jednat o částku až 120 milionů korun, která bude potřeba k zaplacení obědů pro děti v celé České republice. Výrazný nárůst nových registrací a žádostí očekáváme i v novém školním roce,“ doplnila Novotná. Nejvíce žádostí o pomoc dostává organizace Women for Women z Moravskoslezského, Středočeského a Ústeckého kraje.

Podpora od státu

Vyšší zájem je i o projekt ministerstev školství a práce a sociálních věcí s názvem Obědy do škol, který funguje od roku 2015. „Od roku 2019, kdy je do projektu zapojeno všech 14 krajů, je patrné, že každým školním rokem má počet podpořených dětí zvyšující se tendenci,“ informovala Tereza Medřická z resortu sociálních věcí.

close info Zdroj: Deník zoom_in Jen pro srovnání, zatímco v roce 2015 žádalo o obědy zdarma 521 dětí ze 77 škol, tak ve školním roce 2021/2022 zdarma obědvalo 10 297 dětí z necelé tisícovky škol. „Ve školním roce 2022/2023 je tato výzva prodloužena a předpokládaný počet podpořených dětí je 11 856,“ doplnila Medřická.

„Obědy do škol jsou klíčovým projektem, který jasně a cíleně pomáhá těm, kdo to potřebují nejvíce. Zajišťuje, aby děti z rodin ohrožených příjmovou chudobou vždy dostaly oběd, i když si ho jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit. Zejména v současné době, kdy řadu domácností s nižšími příjmy trápí zdražování, jde o další důležitou formu pomoci,“ řekl nedávno k projektu ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Jak se přihlásit

Projekt Obědy do škol
• Podmínkou získání podpory je hmotná nouze rodiny. Příjemci dotace jsou krajské úřady, které přerozdělují peníze do zapojených škol nebo školských zařízení.

• Žádosti lze podat na krajské úřady, popřípadě na MŠMT a MPSV.

Projekt organizace Women for Women
• Stačí se obrátit na vedení školy, kam dítě dochází. Poté je posouzena jeho sociální situace. Pokud se skutečně ukáže, že finanční situace je zde dlouhodobě vážná, je dítě do projektu zařazeno.

• Více na www.obedyprodeti.cz