Blížící se začátek září neznamená jen příchod školního roku, ale také období, kdy rodiče daleko více poptávají pojištění pro děti. Hlavní pozornost věnují úrazovému pojištění. Řada rodičů však potomkům sjednává i mnohem širší pojištění, které pamatuje také na tvorbu kapitálu do okamžiku, kdy mladí lidé dosáhnou plnoletosti.

Ačkoliv je to pro mnohé lidi překvapující, k relativně největšímu počtu dětských úrazů nedochází během letních prázdnin, ale až v průběhu září. Vyplývá to ze sledování úrazovosti dětí za poslední roky, které prováděly pojišťovny. S tím souvisí také skutečnost, že na začátku školního roku projevují rodiče největší zájem o dětské pojištění.

Září přináší úrazy

„Průměrný počet dětských pojistných událostí evidovaných v září bývá oproti celoročnímu průměru téměř o pětinu vyšší," uvedl Marek Woitsch, ředitel úseku životního pojištění České podnikatelské pojišťovny. Ze statistiky dále vyplývá, že asi polovinu nahlášených úrazů tvoří zlomeniny, pohmožděniny a vykloubení. Jde například o frakturu dolních a horních končetin, přetržení kolenních vazů, podvrtnutí kolenního kloubu či kotníku. „Úrazy žáků druhého stupně základní školy ve věkové kategorii jedenácti až patnácti let jsou přitom mnohem častější, než je tomu u malých dětí," dodává Marek Woitsch.

Zvýšená úrazovost dětí na začátku školního roku však není jediným důvodem, který způsobuje, že se v září dětské úrazové pojistky prodávají nejvíce. Mohou za to i podmínky nejrůznějších sportovních kroužků a klubů, které požadují, aby příchozí mladí sportovci byli úrazově pojištěni.

Kdo chce potomkům sjednat úrazové pojištění, má na výběr ze dvou variant. První představuje uzavření běžné úrazové pojistky, druhou je pak ochrana v rámci jiného pojištění, například kapitálového či investičního. V praxi je zájem o obě možnosti.

Dětské investiční pojistky s úrazovou složkou mají v nabídce prakticky všechny pojišťovny. A pokud tak náhodou některá nečiní, rodiče mohou využít kapitálové pojistky. Zde však na rozdíl od investiční varianty nemají možnost rozhodovat o tom, jak se budou finanční prostředky zhodnocovat. Nemohou si tedy vybírat investiční programy. Společnou výhodou těchto druhů pojištění je vedle pojistné ochrany také skutečnost, že rodiče vytvářejí finanční rezervu pro děti až do okamžiku dosažení plnoletosti.

Z hlediska kvality pojištění hraje roli i to, že když děti v průběhu trvání pojistky přijdou tragicky o rodiče, pojištění pokračuje. To stejné platí, pokud se rodiče stanou invalidy. Přestože se finanční situace v rodině pak obvykle radikálně zhorší, tvorba úspor pro děti pokračuje.

V případě vážného úrazu či úmrtí rodiče většina pojišťoven bere placení pojistného na sebe až do konce smlouvy. Tím je dosažení dospělosti dítěte. Děti pak získávají startovací kapitál, jako kdyby se rodičům nic nestalo.

Zvažte i fondy

Pokud rodiče plánují dětem vytvoření úspor a současně je chtějí pojistit, nemusejí volit jen balíčkové investiční pojištění. Obě složky (pojištění a investování) mohou pořídit samostatně. Dítěti založí rizikové pojištění a současně mu spoří, ideálně prostřednictvím podílových fondů.

„Zákazníci zde mají nesrovnatelně více možností, fondů je totiž nepřeberné množství. Protože se jedná o dlouhodobé spoření, vyplatí se upřednostnit podílové fondy s výraznou akciovou složku, která je generátorem největších výnosů," říká Pavel Hoffman, místopředseda představenstva Investiční kapitálové společnosti KB.

Naopak v případě dětských investičních pojistek jsou rodiče dost limitováni ve výběru investičních programů.

Protože se však nejedná zrovna o nejjednodušší problematiku, vyplatí se záležitost konzultovat s finančním poradcem.

Vždyť jde o řešení na dlouhá léta.

PAVEL NEBESKÝ