Notebooky, tablety nebo speciální učebnice. I takové pomůcky potřebují pro své studium žáci se speciálními potřebami. Od nového školního roku jich budou mít k dispozici o něco víc členové vlády totiž schválili navýšení rozpočtu Ministerstva školství o 400 milionů. Peníze půjdou na zajištění pomůcek pro handicapované i mimořádně nadané žáky.

Nárok na pomůcky i asistenty jim zaručuje zákon o inkluzi, který platí od minulého školního roku a má podpořit společné vzdělávání těchto žáků v běžných školách.

Podle vedoucí opavského školského odboru Andrey Štenclové je inkluze finančně náročnější, než se předpokládalo. Peníze navíc jsou proto podle ní potřebné.

Například na Základní škole a gymnáziu Vítkov se vzdělává devatenáct žáků se speciálními potřebami.

Ředitelka Blanka Váňová má s inkluzí ve škole dobré zkušenosti. „Se zapojením do kolektivu nemáme žádné problémy,“ sdělila. Žákům ve Vítkově pomáhá jedenáct asistentů pedagoga, psycholog a speciální pedagog.

Děti se speciálními potřebami navštěvují třeba také Základní školu Šrámkova v Opavě. Podle ředitelky Ivany Chramostové je navýšení rozpočtu potřebné.

„Žák se speciálními potřebami vyžaduje pro svůj maximální rozvoj nejen speciální učebnice, ale i dostatečné množství kompenzačních pomůcek k rozvoji motoriky nebo sluchového a zrakového vnímání,“ řekla Ivana Chramostová. Bezbariérový přístup, který část těchto žáků potřebuje, základní škola už má. Chybí jí však například místnost, ve které by mohli relaxovat.

Základní škola Boženy Němcové v Opavě v minulém roce peníze určené k podpoře společného vzdělávání použila na rozšíření poradenského pracoviště o služby školního psychologa, který dětem pomáhá. „Máme velmi dobré zkušenosti se zapojováním těchto žáků do kolektivů ve třídách,“ dodala ředitelka školy Ivana Lexová.

K TÉMATU

Prázdninové opravy škol finišujíVětší opravy škol probíhaly zejména v období prázdnin tak, aby práce výuku nenarušily vůbec nebo jen minimálně. Opavská Střední škola hotelnictví i služeb a Vyšší odborná škola prochází na budově v Husově ulici opravou střešního pláště tělocvičny za 5,8 milionu korun. Střední zdravotnická škola bude mít střechu opravenou za 2,65 milionu korun podobně jako Střední škola průmyslová a umělecká, která bude mít navíc i vyměněné střešní trámy celkem za 1,7 milionu korun. Hlučínské Gymnázium Josefa Kainara se dočkalo výměny oken za 2,4 milionu korun a zdi budovy vítkovské ZUŠ prošly izolací a sanací za 1,35 milionu korun. 

Dominika Sladká