„Situace dospěla do stadia, že buď změníme systém vzdělávání, nebo nebude mít kdo pracovat," řekl šéf Svazu automobilového průmyslu Jaroslav Holeček. Dodal, že jen 6,5 procenta absolventů středních škol se uplatní ve vystudovaném oboru a téměř třetina končí na úřadech práce.

Důvodem nedostatku vhodných uchazečů o práci je podle zaměstnavatelů skutečnost, že mnoha mladých lidí se nepřipravuje na práci v pěti nejvýznamnějších sektorech ekonomiky. Patří mezi ně například automobilový, elektrotechnický nebo strojírenský průmysl. Technicky zaměřené školy navštěvuje pouze čtvrtina z celkového počtu studentů.

Ministerstvo školství si změnu tohoto trendu slibuje od nových pravidel, které vstoupí v platnost v příštím roce. Na gymnázia nebo další školy s maturitou se nově dostanou pouze žáci s lepším prospěchem. „Nemůžeme plnit jen přání rodičů, ale i průmyslu," reagoval Holeček na nynější situaci, kdy mnoho žáků směřuje na gymnázia, kde se připravují na vysokoškolské studium.

Firmy by uvítaly také financování studijních odborů v závislosti na potřebě firem a nikoliv podle počtu žáků, jak je tomu v současnosti. Školské odbory ovšem připomněly, že slovenské školství trpí nedostatkem peněz a že vláda ustoupila od svého závazku každoročně zvyšovat výdaje na vzdělávání.

Bez práce téměř 15 procent obyvatel

Koordinátor zaměstnavatelů Július Hron připomněl, že nezaměstnanost mladých lidí na Slovensku je ve srovnání s dalšími zeměmi sdruženými v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) jednou z nejvyšších a také vyšší než v sousedním Česku.

Na Slovensku je bez práce téměř 15 procent obyvatel, míra nezaměstnanosti se pohybuje blízko devítiletého maxima. Ze 437.000 nezaměs­tnaných je asi pětina mladých lidí do 25 let a až polovina lidí registrovaných na úřadech práce si nenašla zaměstnání více než rok.

Kvůli zpomalení tempa hospodářského růstu ekonomové na letošní rok žádné výraznější zlepšení situace na trhu práce nepředpokládají.