Co si však pod tímto pojmem vlastně představit? Zcela jednoduše jde o přímou přeměnu slunečního záření na elektřinu prostřednictvím solárních panelů. I v Česku s jeho klimatickými podmínkami znamená fotovoltaika výhodný způsob výroby ekologické energie.

Jak využít střechy

Dá se předpokládat, že v následujících letech se pořizovací cena solárních panelů dále sníží, zatímco jejich účinnost naopak poroste. Díky tomu bude růst počet lidí, pro které se stane fotovoltaika zajímavou alternativou vůči klasickým dodávkám elektřiny ze sítě.

Kompletní instalaci malých solárních elektráren do 10 kWp instalovaného výkonu na střechy rodinných domů si lze nyní objednat u společnosti innogy. Ta zájemcům zařídí vše, počínaje dotací přes projekt, přihlášení do sítě a výstavbu až k zajištění dotace.

Nový podnět

Dotace ve výši šedesát tisíc korun z programu Nová zelená úsporám znamená pro výstavbu fotovoltaických panelů velký podnět. „Asi každý chce mít jistotu, že dotaci dostane. My proto garantujeme její získání, po-kud žadatel splní podmínky programu. Jestliže mu stát dotaci nepřizná, dostane od naší společnosti slevu ve vý-ši dotace,“ říká Jakub Zimčík, manažer pro fotovoltaiku ze společnosti innogy.

Tyto nové solární panely vyrábějí téměř o třetinu elektrické energie více než panely dosavadní. Jak je to možné? Solární elektrárny většinou vyrábějí elektřinu podle výkonu nejslabšího panelu. Takže pokud je byť jen jediný panel zastíněný, celá zařízení vyrábí mnohem méně energie.

„Nabízíme i možnost instalace, kde se výkon elektrárny neřídí výkonem nejslabšího článku. Každý panel pak vyrábí elektřinu po-dle nejlepších momentálních možností. Zákon říká, že je potřeba poskytnout dvouletou záruku. Naše zařízení je však natolik kvalitní, že na střádače dáváme záruku deset let a na výkon panelu třicet let,“ vysvětluje Jakub Zimčík.

Pochopitelně, nikdo nechce mít kvůli panelům na delší dobu rozbouranou střechu. Proto se sehraná skupina techniků z innogy snaží instalaci dokončit ještě týž den, kdy práce zahájí, nejpozději však do tří dnů. Dbá přitom, aby nedošlo k poškození střechy.

Chytré baterie

„Po instalaci zajistíme také revizi a připojení střešní elektrárny do sítě. Pokud bude zákazník odebírat elektřinu od nás, nabízíme mu také převzetí odpovědnosti za odchylku při dodávce elektřiny z panelů do sítě,“ připomíná Jiří Zárybnický, vedoucí týmu innogy pro realizaci.

Pro akumulaci elektrické energie, která je jednou z nezbytných podmínek přiznání dotace z programu Nová zelená úsporám, lze využít také baterie. Běžné bateriové systémy pouští uloženou energii v případě potřeby rovnoměrně do všech fází v domácnosti. Problém však je, že i do těch, kde energie není potřeba. S chytrou baterií společnosti innogy je to jinak. Ta hlídá spotřebu a energii posílá jen tam, kde je zapotřebí. Díky tomu vzrůstá využití akumulované energie průměrně o třetinu.

Kromě rodinných domů nabízí innogy fotovoltaické systémy rovněž bytovým družstvům a společenstvím vlastníků bytových jednotek. Zájem o ekologická řešení průběžně narůstá i v této velké skupině odběratelů.

Více informací na www.elektrinazeslunce.cz.

Jan Kalný