„Novela zákona o ochraně spotřebitele vstoupila v platnost na začátku roku 2014 a měla zamezit zneužívání důvěry a zranitelnosti spotřebitelů, zejména pak seniorů. Česká obchodní inspekce však stále zjišťuje, že se na českém trhu pohybují společnosti, které své zákonné povinnosti při organizování předváděcích akcí neplní. V těchto kontrolách budeme i nadále pokračovat,“ řekl ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce provedla ve druhém čtvrtletí 2018 kontrolní akci zaměřenou na nabídku a prodej výrobků a služeb v rámci předváděcích prodejních akcí. Vedle odhalování používání zakázaných nekalých obchodních praktik, včetně praktik agresivních, byla v rámci prováděných kontrol věnována zvýšená pozornost plnění zákonem stanovených oznamovacích povinností souvisejících s konáním organizovaných akcí.

Více než čtvrtina akcí porušila zákon

Od dubna do konce června uskutečnila ČOI 21 kontrol, při kterých v šesti případech zjistila porušení právních předpisů, což je 28,6 procent případů.

V pěti případech se jednalo o porušení oznamovacích povinností (§ 20 odst. 1 a § 20 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele), kdy prodávající je povinen organizování akce oznámit České obchodní inspekci a to nejpozději 10 pracovních dnů před jejím konáním.

Dále ve případech případech nedodrželi organizátoři povinnost uvádět v pozvání k účasti na akci zákonné náležitosti jako například adresu místa konání organizované akce, datum konání organizované akce včetně jejího předpokládaného časového harmonogramu, identifikaci nabízeného výrobku nebo služby, jméno, sídlo a identifikační číslo osoby, která pořádá organizovanou akci nebo jejího zástupce (§ 20a).

Za zjištěné nedostatky uložila Česká obchodní inspekce od 1. dubna do 30. června 2018 celkem šest pokut v hodnotě 2 308 000 korun. Celkovou výši však výrazně ovlivnilo uložením jedné pokuty ve výši 1,5 milionu společnosti WORM, s.r.o. a jedné pokuty ve výši 500 tisíc korun společnosti BNM-MEDICAL CZECH SE, s.r.o, upozorňuje ČOI.