Jen prověření
Ke zprostředkovatelské činnosti k energetice bude nově potřeba získat oprávnění od Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Zprostředkovatel ho nedostane, pokud neprokáže odpovídající vzdělání, praxi v energetice a spolehlivost. Zprostředkovatelé, kteří budou chtít ve svém podnikání pokračovat, budou muset podat žádost o registraci mezi 1. červencem a 30. zářím.

Prodejci na seznamu
Regulační úřad navíc na svém webu zveřejní seznam oficiálních zprostředkovatelů. Zapsat se do něj nebudou muset všichni. Výjimka platí pro ty, kteří působí přímo pod hlavičkou již licencovaného dodavatele energií, který za ně nese plnou odpovědnost. Registraci nepotřebují ani lidé, kteří například jednorázově pomohou s uzavřením smlouvy svým příbuzným.

Spory bude řešit regulátor
Spory ohledně smluv o zprostředkování bude nově namísto České obchodní inspekce řešit Energetický regulační úřad. A v případě nedodržení podmínek bude udělovat i pokuty.

Při on-line nakupování by lidé neměli zapomenout na obezřetnost
Šmejdi lákají od lidí údaje na internetových bazarech. Pak jim vyčistí konto

Mimosoudní cesta
ERÚ bude řešit také spory o splnění povinnosti ze smlouvy se zprostředkovateli mimosoudní cestou. Nicméně ERÚ musí v těchto případech podle zákona vést obě strany sporu k dohodě, mimosoudní řešení proto nebude mít autoritativní povahu „přikázaného“ řešení. Autoritativně tak budou moci rozhodovat pouze soudy.

Co už platí
Už od ledna platí první část energetického zákona, která stanovuje, že spotřebitel může bez jakékoliv sankce vypovědět smlouvu se zprostředkovatelem energií. Také mu mohou odvolat plnou moc. Pokud plnou moc neodvolají, zanikne po jednom roce automaticky.

Žádný telefonát bez souhlasu
Na šmejdy cílí i novela zákona o elektronické komunikaci, která se zaměřuje na telemarketing. Od 1. července budou firmy moci telefonicky nabízet svoji reklamu na své produkty nebo služby jen v takovém případě, že jim lidé k tomu předem udělí souhlas.